U heeft eerder kwijtschelding van uw belastingen aangevraagd. Sabewa Zeeland heeft daar een beslissing op genomen. U bent het niet eens met deze beslissing. U mag dan altijd even contact opnemen met Sabewa Zeeland als u hierover meer uitleg wilt. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 088-9995800 of mailen naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl . Ook kunt u in (administratief) beroep gaan tegen de uitspraak.

Hoe ga ik in beroep?


Als u in beroep wilt gaan tegen de uitspraak over uw kwijtscheldingsverzoek, kunt u een beroepschrift indienen. U moet dan binnen tien dagen een mail of brief sturen naar Sabewa Zeeland waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Als u documenten heeft die uw verhaal ondersteunen, kunt u deze ook gelijk meesturen. U kunt het beroepschrift mailen naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl of sturen naar Postbus 1155, 4530 GD in Terneuzen. U krijgt een ontvangstbevestiging als wij uw beroepschrift ontvangen hebben. Als u later dan tien dagen maar eerder dan twee maanden na de uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek een beroepschrift indient, kunnen wij uw beroep ambtshalve beoordelen. Als voor de beoordeling van uw beroep nog meer documenten nodig zijn, dan vragen wij deze eerst bij u op. U krijgt binnen drie maanden nadat u uw beroepschrift heeft ingeleverd, van ons een schriftelijke uitspraak.

Hoe wordt mijn beroep behandeld?
 

Sabewa Zeeland behandelt uw beroep. Dit gebeurt door een andere medewerker dan degene die uw verzoekschrift heeft beoordeeld. De eindbeslissing van uw beroep neemt het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland. U kunt tegen deze beslissing niet meer in hoger beroep. Denkt u dat Sabewa Zeeland een fout gemaakt heeft bij het beoordelen van uw kwijtscheldingsverzoek of beroep? Dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 088-9995800 of te mailen naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl.

Betalingsregeling bij afwijzing beroep


Als uw beroep is afgewezen en u kunt het openstaande bedrag niet in één keer betalen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. U kunt daarvoor mailen naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl of bellen naar telefoonnummer 088-9995800.