Als u niet op tijd betaalt, kunnen wij maatregelen nemen. Er zijn verschillende maatregelen waaronder:

  • aanmaning;
  • dwangbevel;
  • hernieuwd bevel;
  • overheids-en loonvordering.

Natuurlijk gaan we liever niet over tot deze maatregelen. Wij gaan ervan uit dat u op tijd betaalt of op tijd contact met ons opneemt om een betalingsregeling af te spreken.