Het verzoek wordt getoetst aan de jaarlijks vastgestelde normbedragen. De normbedragen per 1 januari 2023 vindt u in de tabel hieronder. 

Echtgenoten/Samenwonenden

€ 1.708,08

Alleenstaande ouder

€ 1.195,66

Alleenstaande

€ 1.195,66

Personen ouder dan 65 jaar  

Echtgenoten, beiden 65 jaar of ouder

€ 1.939,44

Echtgenoten waarvan 1 persoon 65 jaar of ouder is

€ 1.939,44

Alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder

€ 1.421,25

Alleenstaande van 65 jaar of ouder

€ 1.421,25

Bedragen woonlasten

Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken

€ 225,54

Als er sprake is van een eenpersoonsouderenhuishouden

€ 223,72

Als er sprake is van een meerpersoonsouderenhuishouden

€ 221,91

De maximale subsidiale huur bedraagt

€ 808,06