Het verzoek wordt getoetst aan de jaarlijks vastgestelde normbedragen. De normbedragen per 1 januari 2022 vindt u in de tabel hieronder. 

Echtgenoten/Samenwonenden

€ 1.559,58

Alleenstaande ouder

€ 1.091,71

Alleenstaande

€ 1.091,71

Personen ouder dan 65 jaar  

Echtgenoten, beiden 65 jaar of ouder

€ 1.665,58

Echtgenoten waarvan 1 persoon 65 jaar of ouder is

€ 1.654,06

Alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder

€ 1.224,58

Alleenstaande van 65 jaar of ouder

€ 1.224,58

Bedragen woonlasten

Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken

€ 220,68

Als er sprake is van een eenpersoonsouderenhuishouden

€ 218,86

Als er sprake is van een meerpersoonsouderenhuishouden

€ 217,05

De maximale subsidiale huur bedraagt

€ 763,47