Heeft u één of meerdere aanslagen niet betaald? Dan ontvangt u deze week een aanmaning of dwangbevel van ons.
Onze aanmaningen hebben een nieuw uiterlijk gekregen. Bovendien vindt u voortaan op één aanmaning alle openstaande aanslagen terug.

Wanneer u een aanmaning ontvangt, heeft u nog tot 2 oktober a.s. de tijd om het volledige bedrag te betalen. Ontvangt u een dwangbevel, dan heeft u tot 18 september a.s. de tijd om te betalen. Vergeet u niet de invorderingskosten ook te voldoen, dit voorkomt namelijk verdere kosten. Op de aanmaning of het dwangbevel staat hoe u kunt betalen.

Meer informatie over de betaalmogelijkheden kunt ook vinden op de website onder het kopje "Betalen".