Sabewa Zeeland heeft de hoogte van de taxatiewaarden bijgesteld die gebruikt worden voor de aanslagen in 2023. Dit komt omdat de toezichthouder op taxaties (de Waarderingskamer) oordeelt dat Sabewa Zeeland de waarden van de woningen van haar deelnemers te voorzichtig heeft gewaardeerd. Het verschil komt door de extreme prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Afhankelijk van de gemeente kan de verandering van de waarden per eigenaar een effect hebben van ongeveer 7 euro per jaar.

Hoe komt een taxatie tot stand?

De marktwaarde is het uitgangspunt voor de zogeheten WOZ-waarde. De WOZ-waarde 2023 is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum 1-1-2022. De WOZ waarde dient te worden vastgesteld aan de hand van gerealiseerde verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Over heel 2022 is sprake geweest van overbiedingen in een gespannen woningmarkt. Dit heeft het inschatten van de waarden voor Sabewa bemoeilijkt. “Door de bijzondere marktomstandigheden in 2021 hebben meer WOZ-uitvoeringsorganisaties de afgelopen maanden moeite gehad om direct het marktniveau goed tot uitdrukking te brengen in de nieuwe WOZ-waarden”, aldus Ruud Kathmann van de Waarderingskamer.

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van belastingen en heffingen

Gemeenten en het Waterschap Scheldestromen berekenen hun tarieven voor de belastingaanslagen vooraf op basis van de te verwachten WOZ-waarden. Daarvoor zijn tijdige prognoses nodig. Deze prognoses levert Sabewa Zeeland aan in het laatste kwartaal van het jaar en die cijfers worden door de overheden gebruikt voor de tariefbepaling voor de aanslagoplegging. Als huizenprijzen dalen worden tarieven doorgaans verhoogd en als ze stijgen verlaagd. Op die manier komt de belastingopbrengst uit op wat de overheden hebben bepaald en berekend.

Effect op aanslag van gemeenten en waterschap

Na het eerdere oordeel over de te voorzichtige taxatiewaarden, heeft de Waarderingskamer op 25 januari geoordeeld dat Sabewa Zeeland de waarden voldoende heeft aangepast. Het gevolg van de aanpassing is dat eigenaren in 2023 vervolgens een hogere aanslag krijgen dan waar de overheden vooraf mee gerekend hadden. Gemiddeld gaat het over een verschil van 7 euro per jaar per eigenaar.

Oordeel Waarderingskamer

Ruud Kathmann van de Waarderingskamer geeft aan dat dit soort controles plaatsvinden vlak voordat de WOZ-waarden bekend gemaakt worden. Daarom heeft Sabewa Zeeland deze aanpassing pas recent kunnen uitvoeren en de Waarderingskamer is zeker tevreden met de manier waarop de WOZ-waarden nu aansluiten op de woningmarkt rond de waardepeildatum 1januari 2022. De Waarderingskamer heeft dan ook ingestemd met het bekend maken van deze waarden en verdient Sabewa Zeeland de drie sterren (oordeel: voldoende) voor de WOZ-uitvoering.

Aanpassen

Sabewa heeft alle deelnemende overheden geïnformeerd over de gewijzigde taxatiewaarde. Omdat vanaf 21 februari de aanslagen verstuurd worden, is er slechts zeer beperkt tijd voor een eventuele aanpassing. Voor aanpassing is per overheid namelijk een formeel besluitvormingsproces nodig (inclusief publicatie). Een deel van de gemeenten/waterschap hebben besloten dit proces nog te doorlopen en de tarieven nog naar beneden bij te stellen. Andere gemeenten kiezen ervoor de tarieven niet aan te passen en later te bepalen hoe de meeropbrengsten verwerkt worden, bijvoorbeeld door een bijstelling in het volgende belastingjaar.

Evaluatie

Het waarderingsproces van afgelopen jaar wordt door Sabewa geëvalueerd en waar mogelijk bijgesteld.