Tussen 21 en 25 februari 2022 ontvangen inwoners van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen.

Eind maart valt de aanslag waterschapsbelastingen op de mat in de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. De inwoners van deze gemeenten ontvangen de aanslag voor de gemeentelijke belastingen via hun eigen gemeente.

Aanslag in Berichtenbox of in de brievenbus
 

Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijn.overheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.

Vragen over uw aanslagbiljet


Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet, in de bijgesloten flyer of op onze website www.sabewazeeland.nl. Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt Sabewa Zeeland onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving. Gelet op de stijging van de huizenprijzen, stijgen de WOZ-waarden mee.  

Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact met ons opnemen. Wij willen net als u dat alles klopt. U kunt uw vraag stellen via een contactformulier op onze website. Daarnaast zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 – 13:00 uur via telefoonnummer 088-9995800.

Rechtstreeks contact met taxateur


Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel uw vragen direct aan onze taxateurs! U kunt een e-mail sturen naar taxateurs@sabewazeeland.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord op uw vraag. U kunt uw taxatieverslag downloaden via www.sabewazeeland.nl.

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Dat kan kosteloos bij Sabewa Zeeland. Dien daarom uw bezwaar rechtstreeks in via de website www.sabewazeeland.nl of stel uw vraag via het e-mailadres taxateurs@sabewazeeland.nl.

Betaling


De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf door een automatische incasso af te geven via onze website of door zelf het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. U kunt voor de betaling ook gebruik maken van de QR-codes op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uit te voeren. Let op, als u via de QR code betaalt, wordt het bedrag direct van uw bankrekening afgeschreven.

Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen, dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of contact opnemen via 088-9995800 (tussen 9.00 - 13.00 uur).
 

Kwijtschelding


Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via onze website www.sabewazeeland.nl.