Scheiden/uit elkaar gaan heeft soms gevolgen voor uw belastingaanslag. Sabewa Zeeland bepaalt volgens wettelijke regels wie er belastingplichtig is. 

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  1. De belastingaanslag is opgelegd aan de vertrekkende partner, die verhuist binnen de bij Sabewa Zeeland aangesloten gemeenten. De aanslag blijft gehandhaafd. Deze aanslag verhuist mee naar het nieuwe adres. De achterblijvende ex-partner ontvangt een nieuwe belastingaanslag gebruikersheffingen voor de periode na vertrek van de vertrekkende partner.
  2. De belastingaanslag is opgelegd aan de vertrekkende partner, die verhuist buiten een bij Sabewa Zeeland aangesloten gemeente. De vertrekkende partner krijgt een evenredige vermindering van de gebruikersheffingen. Aan de achterblijvende partner wordt een nieuwe aanslag opgelegd. 
  3. De belastingaanslag is opgelegd aan de achterblijvende partner. De gebruikersheffingen die afhankelijk zijn van het aantal personen worden verminderd. 

Gevolgen voor de waterschapsbelasting

Als de vertrekkende partner verhuist naar een gebied van een ander waterschap, dan wordt de zuiveringsheffing automatisch verminderd. U hoeft hiervoor niets te doen. Bij een verhuizing binnen het waterschap vermindert de aanslag niet. Degene die verhuist, krijgt dan volgend jaar een aanslag voor het nieuwe adres. De belastingaanslag verhuist als het ware mee. Staat de aanslag op naam van degene die achterblijft? Dan krijgt deze meestal geen teruggave. Wel krijgt u vermindering van de zuiveringsheffing als u alleen komt te wonen.

Gemeentelijke belastingen gemeente Borsele, Tholen, Sluis, Terneuzen, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal

Als de vertrekkende persoon verhuist naar een andere gemeente, wordt het gebruikersdeel van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing automatisch verminderd. U hoeft hiervoor niets te doen. Bij een verhuizing binnen uw gemeente vermindert de aanslag niet. Degene die verhuist, krijgt dan volgend jaar een aanslag voor het nieuwe adres. De belastingaanslag verhuist als het ware mee. Staat de aanslag op naam van degene die achterblijft? Dan krijgt deze meestal geen teruggave. Wel krijgt u vermindering van de afvalstoffenheffing als u alleen komt te wonen.