Soort belasting Heffingseenheid Tarief
Onroerende zaakbelasting
Eigenaren woning Woz-waarde 0,12%
Eigenaren niet-woning Woz-waarde 0,24%
Gebruikers niet-woning Woz-waarde 0,2108%    
Rioolheffing
Eigenaar    
Woning Woz-waarde 0,04%
Niet-woning Woz-waarde 0,04%
Gebruiker, bij waterverbruik: Inhoud:  
minder dan 75  m3 € 53,40
van 75 t/m 150  m3 € 68,40
van 151 t/m 225  m3 € 83,40
van 226 t/m 300 m3 € 115,80  
vanaf 301 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van €115,80 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3   € 27,00
Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie   € 68,40
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden   € 215,04
Meerpersoonshuishouden   € 321,00
Extra minicontainer 140 liter   € 108,36
Extra minicontainer 240 liter   € 159,84
Extra blauwe container   € 42,48
Reinigingsrechten
Beperkte hoeveelheid bedrijfsafval   € 436,37
Extra container 140 liter   € 146,17
Extra container 240 liter   € 218,25
Extra blauwe container   € 43,33
Hondenbelasting
1 hond   € 54,24
2e en elke volgende hond   € 81,12
Kennel (kennelregistratie)   € 162,72
Forensenbelasting
Eigenaar 2e woning    
minder dan € 46.000,- Woz-waarde € 116,00
van € 46.000,- tot € 93.000,- Woz-waarde € 157,00
van € 93.000,- tot € 140.000,- Woz-waarde € 198,00
vanaf € 140.000,- Woz-waarde € 239,00
Precariobelasting
De belasting voor het hebben van een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water op of boven de voor de openbare dienst bestemde grond, bedraagt per jaar:    
Per aftappunt voor motorbrandstof (incl toebehoren)   € 69,80
Per aftappunt voor lucht en water (incl toebehoren)   € 7,10
Per verplaatsbaar aftappunt voor motorbrandstof of olie   € 14,00
Voor een tank benzine, olie per m3   € 7,10
De belasting voor het plaatsen van kramen en wagens tot verkoop van waren op voor de openbare dienst bestemde grond, uitgezonderd de plaatsing daarvan op een kermisterrein gedurende de aagewezen kermisdagen,  bedraagt voor een kraam of wagen waarvoor een vergunning is verleend, bedraagt per standplaats    
geldig voor één dag   € 16,10
geldig voor één week   € 37,40
geldig voor één maand   € 74,70
geldig voor één jaar   € 149,40

Heeft u gevonden wat u zocht?