Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1244%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2608%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2297%    

Rioolheffing

Heffingseenheid

Heffingsmaatstaf

Tarief

Eigenaar

 

 

 

Woning met maximum van € 1.000,00 aanslagbedrag

Woz-waarde

 

0,0411%

Niet-woning met maximum van € 1.000,00 aanslagbedrag

Woz-waarde

 

0,0471%

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

 

 

minder dan 75 

m3

1

 

€ 65,40

van 75 t/m 150 

m3

2

€ 83,40

van 151 t/m 225 

m3

3

€ 102,00

van 226 t/m 300

m3

4

€ 141,60

vanaf 301 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van € 141,60 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3

 

 

€ 33,00

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

 

 

€ 83,40

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 232,54

Meerpersoonshuishouden

€ 347,12

Extra minicontainer grijs 240 liter

€ 236,11

Extra minicontainer groen 240 liter

€ 172,85

Extra blauwe container

€ 46,00

Aanvraag grof huis-tuinafval per m3

€ 21,00

Aanvraag inzamelen witgoed per stuk

€ 39,00

Reinigingsrechten

Tarief

Beperkte hoeveelheid bedrijfsafval per bedrijfspand per jaar

€ 471,96

Extra container grijs/groen 240 liter

€ 236,12

Extra blauwe container

€ 46,96

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 56,40

2e en elke volgende hond

€ 84,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 168,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

 

 

minder dan € 48.000,-

Woz-waarde

€ 120,00

van € 48.000,- tot € 97.000,-

Woz-waarde

€ 163,00

van € 97.000,- tot € 145.000,-

Woz-waarde

€ 205,00

vanaf € 145.000,-

Woz-waarde

€ 247,00

Precariobelasting

Tarief

De belasting voor het hebben van een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water op of boven de voor de openbare dienst bestemde grond, bedraagt per jaar:

 

Per aftappunt voor motorbrandstof (incl. toebehoren)

€ 72,00

Per aftappunt voor lucht en water (incl. toebehoren)

€ 7,30

Per verplaatsbaar aftappunt voor motorbrandstof of olie

€ 14,40

Voor een tank benzine, olie per m3

€ 7,30

De belasting voor het plaatsen van kramen en wagens tot verkoop van waren op voor de openbare dienst bestemde grond, uitgezonderd de plaatsing daarvan op een kermisterrein gedurende de aangewezen kermisdagen, bedraagt voor een kraam of wagen waarvoor een vergunning is verleend, bedraagt per standplaats

 

geldig voor één dag

€ 16,60

geldig voor één week

€ 38,60

geldig voor één maand

€ 77,00

geldig voor één jaar

€ 154,10

Kabels en ondergrondse leidingen per strekkende meter

€ 1,57

Heeft u gevonden wat u zocht?