Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1192%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2727%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2402%    

Rioolheffing

Heffingseenheid

Heffingsmaatstaf

Tarief

Eigenaar

 

Woning met maximum van € 1.000,00 aanslagbedrag

Woz-waarde

 

0,0421%

Niet-woning met maximum van € 1.000,00 aanslagbedrag

Woz-waarde

 

0,0517%

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

 

minder dan 75 

m3

1

€ 71,16

van 75 t/m 150 

m3

2

€ 90,60

van 151 t/m 225 

m3

3

€ 110,88

van 226 t/m 300

m3

4

€ 153,84

vanaf 301 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van € 141,60 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3

 

€ 36,00

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

 

€ 90,00

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 242,52

Meerpersoonshuishouden

€ 362,04

Extra minicontainer grijs 240 liter

€ 246,24

Extra minicontainer groen 240 liter

€ 180,24

Extra blauwe container

€ 48,00

Aanvraag grof huis-tuinafval per m3

€ 21,00

Aanvraag inzamelen witgoed per stuk

€ 39,00

Reinigingsrechten

Tarief

Beperkte hoeveelheid bedrijfsafval per bedrijfspand per jaar

€ 492,12

Extra container grijs/groen 240 liter

€ 246,24

Extra blauwe container

€ 48,96

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 57,60

2e en elke volgende hond

€ 85,20

Kennel (kennelregistratie)

€ 170,40

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan € 48.000,-

Woz-waarde

€ 122,00

van € 48.000,- tot € 97.000,-

Woz-waarde

€ 165,00

van € 97.000,- tot € 145.000,-

Woz-waarde

€ 208,00

vanaf € 145.000,-

Woz-waarde

€ 250,00