Soort belasting

Heffingseenheid

Tarief

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1427%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,2542%

Gebruikers, woz waarde

Woz-waarde

0,1944%

Rioolheffing

Eigenarendeel woning

Woz-waarde

0,0388%

Eigenarendeel niet-woning

Woz-waarde

0,0431%

Gebruikersdeel woning

Woz-waarde

0,0394%

Gebruikersdeel niet-woning

Woz-waarde

0,0438%

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

€ 126,00

Meerpersoonshuishouden

€ 163,80

Geen personen ingeschreven in het BRP

€ 126,00

Bedrag per lediging

€ 4,00

 

Bedrag per ontgrendeling 30 liter milieupas 

€ 0,40

 

Hondenbelasting (AFGESCHAFT)

Per hond

€ 0,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 0,00

Forensenbelasting

Eigenaar 2e woning

minder dan € 108.000,-

Woz-waarde

€ 335,65

van € 108.000,- < € 122.000,-

Woz-waarde

€ 348,55

van € 122.000,- < € 135.000,-

Woz-waarde

€ 366,05

van € 135.000,- < € 199.000,-

Woz-waarde

€ 472,10

vanaf € 199.000,- of meer

Woz-waarde

€ 525,00

Toeristenbelasting

Per overnachting per persoon

- in mobiele kampeeronderkomens en stacaravans

€ 0,99

- op minicampings

€ 0,75

- Overige verblijfsaccommodaties

€ 1,15

Watertoeristenbelasting

Per etmaal

€ 1,05

Reclamebelasting

Oppervlakte reclame-object

 

tot 0,04 m2

m2

€ 0,00

van 0,04 tot 10 m2

m2

€ 927,00

van 10 tot 25 m2

m2

€ 3.242,00

vanaf 25 m2

m2

€ 6.484,00

Precariobelasting

Per dag

Per week    

Per maand  

Per jaar        

Algemeen tarief

1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is

€ 7,10

€ 17,75

€ 71,00  

Bijzonder tarief

2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is

€ 0,50

€ 1,25

€ 8,90

2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 0,40

€ 0,80

€ 3,55

2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het

€ 2,30

hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door 

€ 4,30

een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is

€ 6,50

3. Schut, schoor of paal

€ 0,90

€ 3,60

€ 7,25

4. Windscherm

€ 7,85

5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp

€ 1,70

6. Draden, buizen, kabels

€ 0,75

€ 3,50

7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.

€ 16,20

8. Bezink- of vergaarput in de grond

€ 7,85    

9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzineof andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water

9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

€158,85 

9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

€ 31,60  

9.3 Aftappunt voor lucht en water

€ 15,80

9.4 Vulput

€ 5,05

9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen

€ 23,10

9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m)

€ 3,25 / € 1,70

10 Automatisch verkooptoestel

€ 72,20

11 Hijsbalk

€ 15,80

12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:

€ 3,40

€ 32,40

Voor elke meter boven de eerste meter

€ 1,70

€ 16,30

13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden

€ 7,85

13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden

€ 3,25

14 Spandoek

€ 10,80

€ 21,85

€ 51,20

15 Transportbaan of dergelijke inrichting

€ 7,80

16 Brug

€ 7,80

17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2

€ 10,80

Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2

€ 3,45

18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter

€ 80,70

18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter

€148,15

18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter

€216,70

18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter

€284,15

19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten

aan de langste zijden

€ 1,90

€ 7,50

Terrassen op de Grote Markt

€ 10,50

€ 82,80

Terrassen andere plaatsen

€ 5,50

€ 49,50