Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1418%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,2608%

Gebruikers, woz waarde

Woz-waarde

0,1995%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenarendeel woning

Woz-waarde

0,0376%

Eigenarendeel niet-woning

Woz-waarde

0,0439%

Gebruikersdeel woning

Woz-waarde

0,0376%

Gebruikersdeel niet-woning

Woz-waarde

0,0439%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 144,40

Meerpersoonshuishouden

€ 191,80

Geen personen ingeschreven in het BRP

€ 144,40

Bedrag per lediging

€ 4,00

Bedrag per ontgrendeling 30 liter milieupas 

€ 0,60

Bedrag op afroep medisch afval eenpersoonshuishouden

€ 48,00

Bedrag op afroep medisch afval meerpersoonshuishouden€ 72,00
Bedrag grof vuil per 1e kubieke meter€ 45,45
Bedrag grof vuil voor elke volgende kubieke meter€ 75,15

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan € 112.000,-

Woz-waarde

€ 395,65

van € 112.000,- < € 127.000,-

Woz-waarde

€ 410,85

van € 127.000,- < € 140.000,-

Woz-waarde

€ 431,50

van € 140.000,- < € 207.000,-

Woz-waarde

€ 556,50

vanaf € 207.000,- of meer

Woz-waarde

€ 618,85

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

- in mobiele kampeeronderkomens en stacaravans

€ 1,05

- op minicampings

€ 0,75

- Overige verblijfsaccommodaties

€ 1,35

Watertoerismebelasting

Tarief

Per etmaal

€ 1,05

Reclamebelasting

Heffingseenheid

Tarief

Oppervlakte reclame-object

 

tot 0,04 m2

m2

€ 0,00

van 0,04 tot 10 m2

m2

€ 972,00

van 10 tot 25 m2

m2

€ 3.399,00

vanaf 25 m2

m2

€ 6.798,00

Precariobelasting

Heffingseenheid

Tarief per week

Tarief per maand

Tarief per jaar

Algemeen tarief

1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is

€ 7,30

€ 18,15

€ 72,75 

Bijzonder tarief

2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is

€ 0,55

€ 1,30

€ 9,15

2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 0,40

€ 0,80

€ 3,65

2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is

 <5m

€ 2,35

 >5m <10m

€ 4,40

 >10m

€ 6,65

3. Schut, schoor of paal

 stuk

€ 0,95

€ 3,70

€ 7,40

4. Windscherm

 stuk

€ 8,05

5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp

 m2

€ 1,75

6. Draden, buizen, kabels

 m1

€ 0,75

€ 3,60

7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.

 m3 tankinhoud

€ 16,60

8. Bezink- of vergaarput in de grond

 m3 tankinhoud

€ 8,05   

9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzineof andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water

9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€162,85 

9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€ 32,40  

9.3 Aftappunt voor lucht en water

 stuk

€ 16,20

9.4 Vulput

 stuk

€ 5,20

9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen

 m3 tankinhoud

€ 23,65

9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m)

€ 3,36 / € 1,75

10 Automatisch verkooptoestel

 stuk

€ 74,00

11 Hijsbalk

 stuk

€ 16,20

12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:

 <1m

€ 3,45

€ 33,20

Voor elke meter boven de eerste meter

 m

€ 1,75

€ 16,70

13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden

 stuk

€ 8,05

13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden

 stuk

€ 3,35

14 Spandoek

 stuk

€ 11,05

€ 22,35

€ 52,45

15 Transportbaan of dergelijke inrichting

 m2

€ 8,00

16 Brug

 m2

€ 8,00

17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2

 stuk

€ 11,05

Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2

€ 3,55

18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter

 stuk

€ 82,70

18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter

 stuk

€ 151,85

18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter

 stuk

€ 222,13

18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter

 stuk

€ 291,25

19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden

€ 1,95 per dag

€ 7,70

Terrassen op de Grote Markt

 m2

€ 10,75

€ 84,25

Terrassen andere plaatsen

 m2

€ 5,65

€ 50,55