Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1403%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,2650%

Gebruikers, woz waarde

Woz-waarde

0,2027%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenarendeel woning

Woz-waarde

0,0369%

Eigenarendeel niet-woning

Woz-waarde

0,0458%

Gebruikersdeel woning

Woz-waarde

0,0369%

Gebruikersdeel niet-woning

Woz-waarde

0,0458%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 156,60

Meerpersoonshuishouden

€ 205,20

Geen personen ingeschreven in het BRP

€ 156,60

Bedrag per lediging

€ 4,00

Bedrag per ontgrendeling 50 liter milieupas 

€ 0,80

Bedrag op afroep medisch afval eenpersoonshuishouden

€ 49,00

Bedrag op afroep medisch afval meerpersoonshuishouden€ 73,60
Bedrag grof vuil per 1e kubieke meter€ 46,45
Bedrag grof vuil voor elke volgende kubieke meter€ 76,80

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan € 116.000,-

Woz-waarde

€ 404,35

van € 116.000,- < € 132.000,-

Woz-waarde

€ 419,90

van € 132.000,- < € 146.000,-

Woz-waarde

€ 441,00

van € 146.000,- < € 215.000,-

Woz-waarde

€ 568,75

vanaf € 215.000,- of meer

Woz-waarde

€ 632,45

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

- in mobiele kampeer onderkomens en stacaravans

€ 1,05

- op minicampings

€ 0,75

- Overige verblijfsaccommodaties

€ 1,35

Watertoerismebelasting

Tarief

Per etmaal

€ 1,05

Reclamebelasting

Heffingseenheid

Tarief

Oppervlakte reclame-object

 

tot 0,04 m2

m2

€ 0,00

van 0,04 tot 10 m2

m2

€ 972,00

van 10 tot 25 m2

m2

€ 3.399,00

vanaf 25 m2

m2

€ 6.798,00

Precariobelasting

Heffingseenheid

Tarief per week

Tarief per maand

Tarief per jaar

Algemeen tarief

1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is

€ 7,45

€ 18,55

€ 74,35

Bijzonder tarief

2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is

€ 0,55

€ 1,30

€ 9,35

2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 0,40

€ 0,85

€ 3,75

2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is

 <5m

€ 2,40

 >5m <10m

€ 4,50

 >10m

€ 6,80

3. Schut, schoor of paal

 stuk

€ 0,95

€ 3,80

€ 7,60

4. Windscherm

 stuk

€ 8,25

5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp

 m2

€ 1,75

6. Draden, buizen, kabels

 m1

€ 0,80

€ 3,65

7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.

 m3 tankinhoud

€ 16,95

8. Bezink- of vergaarput in de grond

 m3 tankinhoud

€ 8,25  

9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water

9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€166,45 

9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€ 33,10  

9.3 Aftappunt voor lucht en water

 stuk

€ 16,55

9.4 Vulput

 stuk

€ 5,30

9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen

 m3 tankinhoud

€ 24,20

9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m)

€ 3,45 / € 1,80

10 Automatisch verkooptoestel

 stuk

€ 75,65

11 Hijsbalk

 stuk

€ 16,55

12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:

 <1m

€ 3,55

€ 33,95

Voor elke meter boven de eerste meter

 m

€ 1,80

€ 17,10

13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden

 stuk

€ 8,25

13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden

 stuk

€ 3,45

14 Spandoek

 stuk

€ 11,30

€ 22,85

€ 53,60

15 Transportbaan of dergelijke inrichting

 m2

€ 8,20

16 Brug

 m2

€ 8,20

17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2

 stuk

€ 11,30

Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2

€ 3,60

18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter

 stuk

€ 84,55

18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter

 stuk

€ 155,20

18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter

 stuk

€ 227,00

18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter

 stuk

€ 297,65

19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden

€ 2,00 per dag

€ 7,90

Terrassen op de Grote Markt

 m2

€ 11,00

€ 86,10

Terrassen andere plaatsen

 m2

€ 5,80

€ 51,70