Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1354%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,2720%

Gebruikers, woz waarde

Woz-waarde

0,2121%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenarendeel woning

Woz-waarde

0,0354%

Eigenarendeel niet-woning

Woz-waarde

0,0470%

Gebruikersdeel woning

Woz-waarde

0,0354%

Gebruikersdeel niet-woning

Woz-waarde

0,0470%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 135,00

Meerpersoonshuishouden

€ 177,00

Geen personen ingeschreven in het BRP

€ 135,00

Bedrag per lediging 

 

1e-13e lediging

€ 6,00

14e-20e lediging

€ 8,00

>21e lediging

€ 10,00

Bedrag per ontgrendeling 50 liter milieupas

1e-69e inworp

€ 1,20

70e-100e inworp

€ 1,60

> 101e inworp

€ 2,00

Bedrag op afroep medisch afval eenpersoonshuishouden

€ 48,00

Bedrag op afroep medisch afval meerpersoonshuishouden

€ 66,00

Bedrag grof vuil per 1e kubieke meter

€ 47,20

Bedrag grof vuil voor elke volgende kubieke meter

€ 78,05

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan € 123.000,-

Woz-waarde

€ 413,25

van € 123.000,- < € 140.000,-

Woz-waarde

€ 429,15

van € 140.000,- < € 155.000,-

Woz-waarde

€ 450,70

van € 155.000,- < € 228.000,-

Woz-waarde

€ 581,25

vanaf € 228.000,- of meer

Woz-waarde

€ 646,35

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

- in mobiele kampeer onderkomens en stacaravans

€ 1,10

- op minicampings

€ 0,80

- Overige verblijfsaccommodaties

€ 1,40

Watertoerismebelasting

Tarief

Per etmaal

€ 1,10

Reclamebelasting

Heffingseenheid

Tarief

Oppervlakte reclame-object

 

tot 0,04 m2

m2

€ 0,00

van 0,04 tot 10 m2

m2

€ 1.019,00

van 10 tot 25 m2

m2

€ 3.564,00

vanaf 25 m2

m2

€ 7.128,00

Precariobelasting

Heffingseenheid

Tarief per week

Tarief per maand

Tarief per jaar

Algemeen tarief

1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is

€ 7,60

€ 18,85

€ 75,55

Bijzonder tarief

2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is

€ 0,55

€ 1,35

€ 9,50

2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 0,45

€ 0,85

€ 3,80

2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is

 <5m

€ 2,45

 >5m <10m

€ 4,60

 >10m

€ 6,90

3. Schut, schoor of paal

 stuk

€ 1,00

€ 3,85

€ 7,70

4. Windscherm

 stuk

€ 8,40

5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp

 m2

€ 1,85

6. Draden, buizen, kabels

 m1

€ 0,80

€ 3,75

7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.

 m3 tankinhoud

€ 17,25

8. Bezink- of vergaarput in de grond

 m3 tankinhoud

€ 8,40

9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water

9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€169,10

9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€ 33,60

9.3 Aftappunt voor lucht en water

 stuk

€ 16,80

9.4 Vulput

 stuk

€ 5,40

9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen

 m3 tankinhoud

€ 24,60

9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m)

€ 3,50 / € 1,85

10 Automatisch verkooptoestel

 stuk

€ 76,85

11 Hijsbalk

 stuk

€ 16,80

12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:

 <1m

€ 3,60

€ 34,50

Voor elke meter boven de eerste meter

 m

€ 1,85

€ 17,35

13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden

 stuk

€ 8,40

13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden

 stuk

€ 3,50

14 Spandoek

 stuk

€ 11,50

€ 23,25

€ 54,45

15 Transportbaan of dergelijke inrichting

 m2

€ 8,30

16 Brug

 m2

€ 8,30

17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2

 stuk

€ 11,50

Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2

€ 3,65

18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter

 stuk

€ 85,90

18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter

 stuk

€ 157,65

18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter

 stuk

€ 230,65

18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter

 stuk

€ 302,42

19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden

€ 2,00 per dag

€ 8,00

Terrassen op de Grote Markt

 m2

€ 11,20

€ 87,50

Terrassen andere plaatsen

 m2

€ 5,85

€ 52,50