Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1145%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,2840%

Gebruikers, woz waarde

Woz-waarde

0,2108%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenarendeel woning

Woz-waarde

0,0391%

Eigenarendeel niet-woning

Woz-waarde

0,0595%

Gebruikersdeel woning

Woz-waarde

0,0391%

Gebruikersdeel niet-woning

Woz-waarde

0,0595%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 141,00

Meerpersoonshuishouden

€ 186,00

Geen personen ingeschreven in het BRP

€ 141,00

Bedrag per lediging 

 

1e-13e lediging

€ 8,00

14e-20e lediging

€ 10,00

>21e lediging

€ 14,00

Bedrag per ontgrendeling 50 liter milieupas

€ 1,60

Bedrag op afroep medisch afval eenpersoonshuishouden

€ 48,00

Bedrag op afroep medisch afval meerpersoonshuishouden

€ 66,00

Bedrag grof vuil per 1e kubieke meter

€ 49,45

Bedrag grof vuil voor elke volgende kubieke meter

€ 81,80

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan € 133.000,-

Woz-waarde

€ 433,10

van € 133.000,- < € 151.000,-

Woz-waarde

€ 449,75

van € 151.000,- < € 167.000,-

Woz-waarde

€ 472,35

van € 167.000,- < € 246.000,-

Woz-waarde

€ 609,15

vanaf € 246.000,- of meer

Woz-waarde

€ 677,35

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

- in mobiele kampeer onderkomens en stacaravans

€ 1,15

- op minicampings

€ 0,80

- Overige verblijfsaccommodaties

€ 1,45

Watertoerismebelasting

Tarief

Per etmaal, per persoon

€ 1,15

Reclamebelasting

Heffingseenheid

Tarief

Oppervlakte reclame-object

 

tot 0,04 m2

m2

€ 0,00

van 0,04 tot 10 m2

m2

€ 1.068,00

van 10 tot 25 m2

m2

€ 3.737,00

vanaf 25 m2

m2

€ 7.474,00

Precariobelasting

Heffingseenheid

Tarief per week

Tarief per maand

Tarief per jaar

Algemeen tarief

1. Voorwerpen voor zover het bijzonder tarief niet van toepassing is

€ 7,95

€ 19,75

€ 79,20

Bijzonder tarief

2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is

€ 0,60

€ 1,40

€ 9,95

2.2 Indien voorwerpen bedoeld onder 2.1 worden aangetroffen tbv bouwwerken in een bestemmingsplan of een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 0,45

€ 0,90

€ 3,95

2.3 Schutting of omkasting van bouw- en daarmee samenhangende werken, alsmede voor het hebben van een steiger, hieronder te verstaan 2 of meer schragen of ladders onderling door een of meer planken verbonden, wanneer de schutting, omkasting of steiger in het geheel lang is

 <5m

€ 2,55

 >5m <10m

€ 4,80

 >10m

€ 7,25

3. Schut, schoor of paal

 stuk

€ 1,05

€ 4,05

€ 8,05

4. Windscherm

 stuk

€ 8,80

5. Rijwielhek, rijwielstandaard of dergelijk voorwerp

 m2

€ 1,90

6. Draden, buizen, kabels

 m1

€ 0,85

€ 3,90

7. Tank in de grond ter bewaring van vloeistoffen, anders bedoeld dan onder 8. en 9.

 m3 tankinhoud

€ 18,05

8. Bezink- of vergaarput in de grond

 m3 tankinhoud

€ 8,80

9. Voorwerpen verband houdende met een installatie voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water

9.1 Vast aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€177,20

9.2 Verplaatsbaar aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 stuk

€ 35,25

9.3 Aftappunt voor lucht en water

 stuk

€ 17,60

9.4 Vulput

 stuk

€ 5,65

9.5 Tank voor benzine, olie, gas of andere brandstoffen

 m3 tankinhoud

€ 25,75

9.6 Leiding (<20m / vanaf 20m)

€ 3,65 / € 1,90

10 Automatisch verkooptoestel

 stuk

€ 80,55

11 Hijsbalk

 stuk

€ 17,60

12 Bord, lichtbalk, uithangbord, uithangteken, gevelbord, gevelplaat of andere tot reclamedoeleinden gebezigde voorwerpen indien de grootste afmeting van het voorwerp bedraagt:

 <1m

€ 3,80

€ 36,15

Voor elke meter boven de eerste meter

 m

€ 1,90

€ 18,20

13.1 Zonnescherm of markies met handelsdoeleinden

 stuk

€ 8,80

13.2 Zonnescherm of markies zonder handelsdoeleinden

 stuk

€ 3,65

14 Spandoek

 stuk

€ 12,05

€ 24,35

€ 57,10

15 Transportbaan of dergelijke inrichting

 m2

€ 8,70

16 Brug

 m2

€ 8,70

17 Luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken bij een oppervlakte van ten hoogste 5m2

 stuk

€ 12,05

Voor elke meter boven een oppervlakte van 5m2

€ 3,85

18.1 Afmeerpaal in het water met een overschrijding tot 1 meter

 stuk

€ 90,00

18.2 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 1 tot 2 meter

 stuk

€ 165,25

18.3 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 2 tot 3 meter

 stuk

€ 241,70

18.4 Afmeerpaal in het water met een overschrijding van 3 tot 4 meter

 stuk

€ 316,95

19 Kramen/spandoeken e.d. worden gemeten aan de langste zijden

€ 2,10 per dag

€ 8,40

Terrassen op de Grote Markt

 m2

€ 11,70

€ 91,70

Terrassen andere plaatsen

 m2

€ 6,15

€ 55,05