Soort belasting

Heffingseenheid

Tarief

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1126%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,1922%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,1608%

Rioolheffing

Gebruiker, bij afvalwaterverbruik:

Inhoud:

1 t/m 100 

m3

€ 245,20

101 t/m 200 

m3

€ 264,40

201 t/m 350

m3

€ 307,70

351 t/m 500

m3

€ 370,20

501 t/m 1000

m3

€ 629,70

Vanaf 1.001

m3

€ 973,40

Gebruiker, bij hemel- en grondwaterafvoer

Inhoud:

1 tot 50 

m2

€ 42,00

50 tot 250 

m2

€ 126,10

250 tot 500 

m2

€ 138,40

vanaf 500 

m2

€ 194,00

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

€ 229,50

Tweepersoonshuishouden

€ 262,10

Meerpersoonshuishouden

€ 304,00

Extra rolcontainer grijs

€ 304,00

Extra rolcontainer groen

€ 10,00

Extra rolcontainer (blauw, max. 2 rolemmers per perceel)

€ 40,00

Reinigingsheffing

Per perceel per belastingjaar

€ 459,50

Voor een extra rolemmer boven het aantal van 2

€ 459,50

Hondenbelasting

Per hond

€ 65,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 308,00

Forensenbelasting

Eigenaar, 2e woning (niet hoofdverblijf)

Woz-waarde

6,36‰