Soort belasting                                        

Heffingseenheid

Tarief

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren woning, woz-waarde          

Woz-waarde

0,1045%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,1857%

Gebruikers niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,1505%

Rioolheffing

Eigenaar woning met woz-waarde van:

minder dan €100.000,-

Woz-waarde

€ 27,60

van €100.000,- tot €190.000,-

Woz-waarde

€ 41,76

van €190.000,- tot €300.000,-

Woz-waarde

€ 55,80

vanaf €300.000,-

Woz-waarde

€ 83,64

Gebruiker woning indien aantal bewoners: 

1

€ 149,28

2 of meer

€ 188,16

Eigenaar niet-woning:

minder dan €100.000,-

Woz-waarde

€ 27,60

van €100.000,- tot €260.000,-

Woz-waarde

€ 70,08

van €260.000,- tot €500.000,-

Woz-waarde

€ 139,80

vanaf €500.000,-

Woz-waarde

€ 420,12

Gebruiker niet-woning indien waterverbruik:

Inhoud:

0 t/m 75

m3

€ 121,92

van 76 t/m 200 

m3

€ 195,84

van 201 t/m 400 

m3

€ 230,88

> 400* 

m3

€ 230,88

*vanaf 401 m3 tot 20.400 m3 voor elke m3 boven 400 m3

m3

€ 0,75

*vanaf 20.400 m3 voor elke m3 boven 20.400m3

m3

€ 0,47

Afvalstoffenheffing

Per perceel per belastingjaar

€ 349,20

Eenpersoonshuishouden

€ 231,36

Tweepersoonhuishouden

€ 310,92

Drie- of meer dan   driepersoonshuishouden                  

€ 349,20

Geen personen ingeschreven in het BRP                                         

€ 231,36

Bruikleen extra container

€ 201,00

Hondenbelasting (afgeschaft)

1 hond

€ 0,00

2e en elke volgende hond

€ 0,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 0,00

Forensenbelasting

Eigenaar 2e woning

minder dan €50.000,-

Woz-waarde

€ 163,00

van €50.000,- tot €100.000,-

Woz-waarde

€ 223,00

vanaf €100.000,-

Woz-waarde

€ 296,00

Toeristenbelasting

Per overnachting per persoon

€ 0,65

Scheepvaartrechten

*Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW

Vissershaven

Heffingsmaatstaf

Per

Minimumrecht

Per dag

Abonnementen

Havengelden*

maand

 kwartaal 

jaar

Schip

Oppervlakte

m2

€ 21,65

€ 0,30

Vissersschip

Oppervlakte

m2

€ 21,65

€ 0,30

Visserschip, uitsluitend voor aanvoer mosselen voor veiling

Oppervlakte

m2

€ 0,15

Passagiersschip

€ 0,84

Sportvissersvaartuig groter dan 30m2

Oppervlakte

m2

€ 1,43

€ 4,29

€ 17,16

Ponton Nederlandse Mosselveiling B.V. 

Oppervlakte

m2

€ 7,83

€ 31,32

Ligplaats uitgegeven t.b.v. baggerschip

Oppervlakte

m2

€ 15,66

Ligplaats uitgegeven t.b.v. hijsmast (30% korting van €24,48)

Oppervlakte

m2

€ 17,14

Ligplaatsen uitgegeven aan kaden gevestigde bedrijven t.b.v. bedrijfsdoeleinden

Oppervlakte

m2

€ 31,32

Vaartuigen met een oppervlakte van:

minder dan 30 m2

Oppervlakte

€31,85

 € 95,55

€382,20

30 - 110 m2

Oppervlakte

m2

€ 1,43

€ 4,29

€ 17,16

110 - 220 m2

Oppervlakte

m2

€ 2,04

€ 6,12

€ 24,48

meer dan 220 m2

Oppervlakte

m2

€ 2,61

€ 7,83

€ 31,32

Jachthaven

Heffingsmaatstaf

Per

Minimumrecht

Per dag

Abonnementen

Liggelden*

maand

kwartaal 

jaar        

Abonnement

Jaar, periode 1-1 t/m 31-12

Oppervlakte

m2

€ 530,00

 

€ 53,00

Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3

Oppervlakte

m2

€ 76,50

€ 7,65

Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12

Oppervlakte

m2

€ 76,50

€ 7,65

Voor een droogvallende ligplaats uitsluitend bestemd voor vaartuigen met een oppervlakte van maximaal 15 m2

Jaar, periode 1-1 t/m 31-12

n.v.t.

Ligplaats

€293,00

Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3

n.v.t.

€ 76,50

Kwartaal, periode 1-4 t/m 30-6

n.v.t.

€188,50

Kwartaal, periode 1-7 t/m 30-9

n.v.t.

€188,50

Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12

n.v.t.

€ 76,50

Anders dan bij abonnement

Lengte

m1

€1,75