Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,1017%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,1982%

Gebruikers niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,1606%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar woning met woz-waarde van:

minder dan €100.000,-

Woz-waarde

€ 28,08

van €100.000,- tot €190.000,-

Woz-waarde

€ 42,24

van €190.000,- tot €300.000,-

Woz-waarde

€ 56,52

vanaf €300.000,-

Woz-waarde

€ 84,84

Gebruiker woning indien aantal bewoners: 

1

€ 151,44

2 of meer

€ 190,80

Eigenaar niet-woning:

minder dan €100.000,-

Woz-waarde

€ 28,08

van €100.000,- tot €260.000,-

Woz-waarde

€ 71,04

van €260.000,- tot €500.000,-

Woz-waarde

€ 141,72

vanaf €500.000,-

Woz-waarde

€ 426,12

Gebruiker niet-woning indien waterverbruik:

Inhoud:

0 t/m 75

m3

€ 123,60

van 76 t/m 200 

m3

€ 198,60

van 201 t/m 400 

m3

€ 234,12

> 400* 

m3

€ 234,12

*vanaf 401 m3 tot 20.400 m3 voor elke m3 boven 400 m3

m3

€ 0,76

*vanaf 20.400 m3 voor elke m3 boven 20.400m3

m3

€ 0,48

Afvalstoffenheffing

Tarief

Per perceel per belastingjaar

€ 365,04

Eenpersoonshuishouden

€ 241,80

Tweepersoonhuishouden

€ 325,08

Drie- of meerpersoonshuishouden

€ 365,04

Bruikleen extra PMD+ container

€ 210,12

Bruikleen extra GFT container

€ 39,00

Aanvraag grof vuil < 2m3 per kubieke meter

€ 15,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan €50.000,-

Woz-waarde

€ 170,00

van €50.000,- tot €100.000,-

Woz-waarde

€ 233,00

vanaf €100.000,-

Woz-waarde

€ 309,00

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

€ 0,65

Scheepvaartrechten

*Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW

 

Vissershaven

Heffingsmaatstaf

Per

Minimumrecht

Per dag

Abonnementen

Havengelden*

maand

 kwartaal 

jaar

Schip

Oppervlakte

m2

€ 21,65

€ 0,30

Vissersschip

Oppervlakte

m2

€ 21,65

€ 0,30

Visserschip, uitsluitend voor aanvoer mosselen voor veiling

Oppervlakte

m2

€ 0,15

Passagiersschip

Lengte

m1

€ 0,84

Sportvissersvaartuig groter dan 30m2

Oppervlakte

m2

€ 1,43

€ 4,29

€ 17,16

Ponton Nederlandse Mosselveiling B.V. 

Oppervlakte

m2

€ 7,83

€ 31,32

Ligplaats uitgegeven t.b.v. baggerschip

Oppervlakte

m2

€ 15,66

Ligplaats uitgegeven t.b.v. hijsmast (30% korting van €24,48)

Oppervlakte

m2

€ 17,14

Ligplaatsen uitgegeven aan kaden gevestigde bedrijven t.b.v. bedrijfsdoeleinden

Oppervlakte

m2

€ 31,32

Vaartuigen met een oppervlakte van:

minder dan 30 m2

Oppervlakte

€31,85

 € 95,55

€382,20

30 - 110 m2

Oppervlakte

m2

€ 1,43

€ 4,29

€ 17,16

110 - 220 m2

Oppervlakte

m2

€ 2,04

€ 6,12

€ 24,48

meer dan 220 m2

Oppervlakte

m2

€ 2,61

€ 7,83

€ 31,32

Jachthaven

Heffingsmaatstaf

Per

Minimumrecht

Per dag

Abonnementen

Liggelden*

maand

kwartaal 

jaar        

Abonnement

Jaar, periode 1-1 t/m 31-12

Oppervlakte

m2

€ 530,00

 

€ 53,00

Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3

Oppervlakte

m2

€ 76,50

€ 7,65

Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12

Oppervlakte

m2

€ 76,50

€ 7,65

Voor een droogvallende ligplaats uitsluitend bestemd voor vaartuigen met een oppervlakte van maximaal 15 m2

Jaar, periode 1-1 t/m 31-12

n.v.t.

Ligplaats

€293,00

Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3

n.v.t.

€ 76,50

Kwartaal, periode 1-4 t/m 30-6

n.v.t.

€188,50

Kwartaal, periode 1-7 t/m 30-9

n.v.t.

€188,50

Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12

n.v.t.

€ 76,50

Anders dan bij abonnement

Lengte

m1

€2,00    

  

Elektriciteitsverbruik 

> 360kWh (ingeval van 4 ampèreaansluiting)

kWh

€ 0,25

    
 < 360 kWh (vastrecht per jaar bij 16 ampèreaansluiting) € 85,00    
 > 360 kWh (ingeval van 16 ampèreaansluiting)kWh€ 0,25