Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,0973%

Eigenaren niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,2050%

Gebruikers niet-woning, woz-waarde

Woz-waarde

0,1661%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar woning met woz-waarde van:

minder dan €100.000,-

Woz-waarde

€ 28,20

van €100.000,- tot €190.000,-

Woz-waarde

€ 42,48

van €190.000,- tot €300.000,-

Woz-waarde

€ 56,88

vanaf €300.000,-

Woz-waarde

€ 85,44

Gebruiker woning indien aantal bewoners: 

1

€ 152,40

2 of meer

€ 192,12

Eigenaar niet-woning:

minder dan €100.000,-

Woz-waarde

€ 28,20

van €100.000,- tot €260.000,-

Woz-waarde

€ 71,52

van €260.000,- tot €500.000,-

Woz-waarde

€ 142,68

vanaf €500.000,-

Woz-waarde

€ 429,00

Gebruiker niet-woning indien waterverbruik:

Inhoud:

0 t/m 75

m3

€ 124,44

van 76 t/m 200 

m3

€ 199,92

van 201 t/m 400 

m3

€ 235,68

> 400* 

m3

€ 235,68

*vanaf 401 m3 tot 20.400 m3 voor elke m3 boven 400 m3

m3

€ 0,77

*vanaf 20.400 m3 voor elke m3 boven 20.400m3

m3

€ 0,48

Afvalstoffenheffing

Tarief

Per perceel per belastingjaar

€ 370,08

Eenpersoonshuishouden

€ 245,16

Tweepersoonhuishouden

€ 329,64

Drie- of meerpersoonshuishouden

€ 370,08

Bruikleen extra PMD+ container

€ 213,00

Bruikleen extra GFT container

€ 39,00

Aanvraag grof vuil < 2m3 per kubieke meter

€ 15,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

minder dan €50.000,-

Woz-waarde

€ 172,00

van €50.000,- tot €100.000,-

Woz-waarde

€ 236,00

vanaf €100.000,-

Woz-waarde

€ 313,00

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

€ 1,00

Scheepvaartrechten

*Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW

 

Vissershaven

Heffingsmaatstaf

Per

Minimumrecht

Per dag

Abonnementen

Havengelden*

maand

 kwartaal 

jaar

Schip

Oppervlakte

m2

€ 22,00

€ 0,30

Vissersschip

Oppervlakte

m2

€ 22,00

€ 0,30

Passagiersschip

Lengte

m1

€ 0,85

Sportvissersvaartuig groter dan 30m2

Oppervlakte

m2

€ 1,45

€ 4,35

€ 17,40

Ponton Nederlandse Mosselveiling B.V. 

Oppervlakte

m2

€ 7,95

€ 31,80

Ligplaats uitgegeven t.b.v. baggerschip

Oppervlakte

m2

€ 15,90

Ligplaats uitgegeven t.b.v. hijsmast (30% korting van €24,48)

Oppervlakte

m2

€ 17,39

Ligplaatsen uitgegeven aan kaden gevestigde bedrijven t.b.v. bedrijfsdoeleinden

Oppervlakte

m2

€ 31,80

Vaartuigen met een oppervlakte van:

minder dan 30 m2

Oppervlakte

€32,30

 € 96,90

€387,60

30 - 110 m2

Oppervlakte

m2

€ 1,45

€ 4,35

€ 17,40

110 - 220 m2

Oppervlakte

m2

€ 2,07

€ 6,21

€ 24,84

meer dan 220 m2

Oppervlakte

m2

€ 2,65

€ 7,95

€ 31,80

Jachthaven

Heffingsmaatstaf

Per

Minimumrecht

Per dag

Abonnementen

Liggelden*

maand

kwartaal 

jaar        

Abonnement

Jaar, periode 1-1 t/m 31-12

Oppervlakte

m2

€ 537,50

 

€ 53,75

Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3

Oppervlakte

m2

€ 77,50

€ 7,75

Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12

Oppervlakte

m2

€ 77,50

€ 7,75

Voor een droogvallende ligplaats uitsluitend bestemd voor vaartuigen met een oppervlakte van maximaal 15 m2

Jaar, periode 1-1 t/m 31-12

n.v.t.

Ligplaats

€297,00

Kwartaal, periode 1-1 t/m 31-3

n.v.t.

€ 77,50

Kwartaal, periode 1-4 t/m 30-6

n.v.t.

€191,00

Kwartaal, periode 1-7 t/m 30-9

n.v.t.

€191,00

Kwartaal, periode 1-10 t/m 31-12

n.v.t.

€ 77,50

Anders dan bij abonnement

Lengte

m1

€2,00    

  

Elektriciteitsverbruik 

> 360kWh (ingeval van 4 ampèreaansluiting)

kWh

€ 0,25

    
 < 360 kWh (vastrecht per jaar bij 16 ampèreaansluiting) € 85,00    
 > 360 kWh (ingeval van 16 ampèreaansluiting)kWh€ 0,25    

Zoutwaterafvoerrecht

Tarief

per m2 per jaar

€ 0,50