Soort belasting

Heffingseenheid

Tarief               

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1096%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2057%

Gebruikers

Woz-waarde

0,1677%

Rioolheffing

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

0 t/m 300

m3

€ 257,65

van >300 t/m 1.000 

m3

€ 748,70

van >1.000 t/m 2.500 

m3

€ 1.094,60

van > 2.500 t/m 5.000

m3

€ 1.564,45

vanaf >5.000*

m3

€ 1.564,45

*vermeerderd per m3 boven de 5000m3

€ 0,25

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

€ 193,30

Tweepersoonshuishouden

€ 237,85

Meerpersoonshuishouden

€ 264,50

Vakantiewoningen

€ 264,50

Hondenbelasting

1 hond

€ 60,75

Voor iedere volgende hond

€ 112,70

Kennel (kennelregistratie)

€ 216,85

Forensenbelasting

2e woning

€50.000,- of minder

Woz-waarde

€ 348,55

meer dan € 50.000 doch minder dan € 100.000

Woz-waarde

€ 406,65

€ 100.000 of meer doch minder dan € 250.000

Woz-waarde

€ 551,90

€ 250.000 of meer doch minder dan € 400.000

Woz-waarde

€ 716,65

€ 400.000 of meer   

Woz-waarde

€ 1.047,40

 

Toeristenbelasting

Campings en kampeerboerderijen per overnachting per persoon

€ 1,20

Hotels, pensions, vakantieonderkomens per overnachting per persoon

€ 1,35

Niet beroepsmatig verhuurde ruimten per overnachting per persoon

€ 1,35

Watertoeristenbelasting

Per persoon per etmaal

€ 1,20

Reclamebelasting

Per jaar

Per maand

Tariefgebied 1 (kern Oostburg) Opp. openbare aankondiging:

tot 0,1 m2

nihil

nihil

van 0,1 m2 tot 15 m2

€ 931,05

€ 78,00

van 15 m2 tot 25 m2

€ 1.037,50

€ 86,00

vanaf 25 m2

€ 1.250,35

€ 104,00

Tariefgebied 2 (bedrijventerrein Oostburg) Opp. openbare aankondiging:

tot 0,1 m2

nihil

nihil

van 0,1 m2 tot 15 m2

€ 744,85

€ 62,00

van 15 m2 tot 25 m2

€ 829,95

€ 69,00

vanaf 25 m2

€ 1.000,25

€ 83,00

Precariobelasting

Installaties voor het al dan niet automatisch atappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water

Een aftappunt (incl toebehoren) voor motorbrandstof of olie, per aftappunt, per jaar

€ 153,60

Een aftappunt (incl toebehoren) voor lucht of water, per aftappunt, per jaar

€ 43,95

Een tank voor bewaring van vloeistoffenvoor elke m3 inhoud van de tank, per jaar

€ 17,50

Terrassen; tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven een terras voor:

de bebouwde kom Sluis, per m2 per maand

€ 4,60

Kaai, Spuiplein en Oranjeplein Breskens, per m2 per maand

€ 3,50

Boul. de Wielingen Cadzand-bad, per m2 per maand

€ 3,50

Ledelplein, Markt, Erasmusstraat, Raadhuisplein en Eenhoornplantsoen Oostburg, 

per m2 per maand

€ 2,80

overige locatie, per m2 per maand

€ 2,40

Incidenteel terras, per dag per 10 m2

€ 21,20

Reclameobjecten

Voor het hebben van reclameborden, uithangborden, verkoopautomaten, lichtbakken,lichtreclame, vitrines, lampen of lantaarns met opschrift of reclame e.d., per stuk per jaar

 € 34,90

Overige voorwerpen

Zonneschermen en luifels, per stuk per jaar

€ 29,80

Uitgestalde zaken langs en aan gevels, per m2 per jaar

€ 4,45

Steigers, stellingen, bouwketen, schaftwagens, containers, afbouw- en bouwmaterialen of door afrastering t.b.v. de uitvoering van bouw-, verbouw- of onderhoudswerkzaamheden, per m2 per week

€ 2,25 

Een vetvang put, per stuk per jaar

€ 52,75

Hobbelmachines e.d., per stuk per jaar

€ 22,05

Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op één dag per week gedurende meerdere weken per jaar:

* <5 m2, per maand

€ 37,35

* >5 m2, per maand

€ 74,65

Voorwerpen t.b.v. een vast standplaats voor de verkoop van waren op ≥2 dagen per week gedurende meerdere weken per jaar:

* <5 m2, per maand

€ 74,65

* >5 m2, per maand

€ 149,30

Voorwerpen t.b.v. een incidentele stnadplaats voor de verkoop van waren, per plaats per dag, per 4 strekkend meter

 € 9,40

Voorwerpern t.b.v. een standplaats anders dan voor de verkoop van waren, per 10m2 per dag

 € 6,95

Het hebben van maximaal 10 waterfietsen in het kanaal Sluis-Brugge, per jaar

€ 461,05

Het hebben van voorwerpen t.b.v. attracties bij evenementen zoals snoepkraam, draaimolen, schiettent, springkussen, etc., per attractie per dag

€ 19,05

Het innemen van een standplaats voor circussen, stuntgroepen en tenten (zoals stuntcarshows, luchtacrobatiek, bungyjumping, e.d.):

*Per attractie <100 m2, per dag

€ 83,65

*Per attractie >100 m2, per dag

€ 116,30

Het hebben van ondergrondse afvalcontainer, per m3 per jaar

€ 127,70