Tarieven gemeente Sluis 2024

Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,0777%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2180%

Gebruikers

Woz-waarde

0,1777%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Heffingsmaatstaf

Tarief

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

 

0 t/m 300

m3

1

€ 305,55

van >300 t/m 1.000 

m3

2

€ 887,85

van >1.000 t/m 2.500 

m3

3

€ 1.298,00

van > 2.500 t/m 5.000

m3

4

€ 1.855,20

vanaf >5.000*

m3

5

€ 1.855,20

*vermeerderd per m3 boven de 5.000 m3

 

€ 0,25

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 241,20

Tweepersoonshuishouden

€ 296,75

Meerpersoonshuishouden

€ 330,05

Vakantiewoningen

€ 330,05

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 67,75

Voor iedere volgende hond

€ 125,70

Kennel (kennelregistratie)

€ 242,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

2e woning

per woning met een minimum van € 500,00 en een maximum van € 5.000,00

Woz-waarde

5,00 ‰

 

Toeristenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Campings en kampeerboerderijen m.u.v. strandslaaphuisjes en vaste jaarplaatsen per overnachting per persoon

€ 1,65

Vaste jaarplaatsen per overnachting per persoon

 

€ 2,10

Kampeereenheden:

  
Jaarplaatsen2,5 pers. x 55 overnachtingen x € 2,10€ 289,00

Vaste seizoenplaatsen

2,5 pers. x 55 overnachtingen x € 1,65

€ 227,00

Voorseizoen arrangementen

Een boeking op een toeristische plaats voor één gezin, echtpaar of samen reizende personen, met een looptijd van iets meer dan 3 maanden. Doorgaans start het arrangement bij het begin van het kampeerseizoen en eindigt rond de laatste week van juni. Eén en ander afhankelijk van de start van het vakantieseizoen en de vakantiespreiding.

2,4 pers. x 29 overnachtingen x € 1,65

€ 115,00

Verlengd voorseizoenarrangementen

Een boeking op een toeristische plaats voor één gezin, echtpaar of samen reizende personen, met een looptijd van iets meer dan 3 maanden. Doorgaans start het arrangement bij het begin van het kampeerseizoen en eindigt het voor de start van het hoogseizoen (na de 1ste week van juli). Eén en ander afhankelijk van de vakantiespreiding.

2,4 pers. x 39 overnachtingen x € 1,65

€ 154,00

Naseizoen arrangementen

Een boeking op een toeristische plaats voor één gezin, echtpaar of samen reizende personen, met een looptijd van ongeveer twee maanden. Doorgaans start het arrangement eind augustus (één en ander afhankelijk van het eind van het vakantieseizoen en de vakantiespreiding) en eindigt het bij de afloop van het kampeerseizoen.

2,2 pers. x 14 overnachtingen x € 1,65

€ 51,00

Maandarrangementen

Een boeking op een toeristische plaats voor één gezin, echtpaar of samen reizende personen, met een looptijd van één maand. De arrangementen worden geboden over de maand juni en/of over de maand september.

2,1 pers. x 12 overnachtingen x € 1,65

42,00

(NB: de bedragen bij de forfaitaire tarieven zijn afgerond).

  

Mini-campings en kampeerboerderijen m.u.v. strandslaaphuisjes en vaste jaarplaatsen

 

€ 1,65

Vaste jaarplaatsen

€ 2,10

Pensions, vakantieonderkomens per overnachting per persoon

€ 2,10

Hotels per overnachting per persoon

 

€ 2,75

Strandslaaphuisjes per overnachting per persoon

 

€ 2,75

Niet beroepsmatig verhuurde ruimten per overnachting per persoon

€ 2,10

Voor het houden van verblijf anders dan bovengenoemde onderdelen (in de zin van de onderdelen a. t/m f. in de verordening) € 2,10

Watertoeristenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Arrangementen

2,5 pers. x 18,5 overnachtingen x € 1,65

€ 76,00

Per verblijf

€ 1,65

Reclamebelasting

Tarief

 

 

Per jaar

Per maand

Tariefgebied 1 (kern Oostburg) Opp. openbare aankondiging:

tot 0,1 m2

nihil

nihil

van 0,1 m2 tot 15 m2

€ 1.039,00

€ 87,00

van 15 m2 tot 25 m2

€ 1.157,80

€ 96,00

vanaf 25 m2

€ 1.395,30

€ 116,00

Tariefgebied 2 (bedrijventerrein Oostburg) Opp. openbare aankondiging:

tot 0,1 m2

nihil

nihil

van 0,1 m2 tot 15 m2

€ 831,20

€ 69,00

van 15 m2 tot 25 m2

€ 926,20

€ 77,00

vanaf 25 m2

€ 1.116,15

€ 93,00

Precariobelasting

Tarief

Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water

Een aftappunt (incl. toebehoren) voor motorbrandstof of olie, per aftappunt, per jaar

€ 171,40

Een aftappunt (incl. toebehoren) voor lucht of water, per aftappunt, per jaar

€ 49,10

Een tank voor bewaring van vloeistoffen voor elke m3 inhoud van de tank, per jaar

€ 19,50

Terrassen; tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven een terras voor:

de bebouwde kom Sluis, per m2 per maand

€ 5,20

Kaai, Spuiplein en Oranjeplein Breskens, per m2 per maand

€ 4,00

Boul. de Wielingen Cadzand-bad, per m2 per maand

€ 4,00

Ledelplein, Markt, Erasmusstraat, Raadhuisplein en Eenhoornplantsoen Oostburg, 

per m2 per maand

€ 3,15

overige locatie, per m2 per maand

€ 2,75

Incidenteel terras, per dag per 10 m2

€ 23,65

Reclameobjecten

Voor het hebben van reclameborden, uithangborden, verkoopautomaten, lichtbakken,lichtreclame, vitrines, lampen of lantaarns met opschrift of reclame e.d., per stuk per jaar

 € 39,00

Overige voorwerpen

Zonneschermen en luifels, per stuk per jaar

€ 33,25

Uitgestalde zaken langs en aan gevels, per m2 per jaar

€ 5,00

Steigers, stellingen, bouwketen, schaftwagens, containers, afbouw- en bouwmaterialen of door afrastering t.b.v. de uitvoering van bouw-, verbouw- of onderhoudswerkzaamheden, per m2 per week

€ 2,50

Een vetvang put, per stuk per jaar

€ 58,80

Hobbelmachines e.d., per stuk per jaar

€ 24,55

Voorwerpen t.b.v. een vaste standplaats voor de verkoop van waren op één dag per week gedurende meerdere weken per jaar:

* <5 m2, per maand

€ 41,70

* >5 m2, per maand

€ 83,30

Voorwerpen t.b.v. een vaste standplaats voor de verkoop van waren op ≥2 dagen per week gedurende meerdere weken per jaar:

* <5 m2, per maand

€ 83,30

* >5 m2, per maand

€ 166,60

Voorwerpen t.b.v. een incidentele standplaats voor de verkoop van waren, per plaats per dag, per 4 strekkend meter

 € 10,45

Voorwerpen t.b.v. een standplaats anders dan voor de verkoop van waren, per 10m2 per dag

 € 7,75

Het hebben van maximaal 10 waterfietsen in het kanaal Sluis-Brugge, per jaar

€ 514,55

Het hebben van voorwerpen t.b.v. attracties bij evenementen zoals snoepkraam, draaimolen, schiettent, springkussen, etc., per attractie per dag

€ 21,20

Het innemen van een standplaats voor circussen, stuntgroepen en tenten (zoals stuntcarshows, luchtacrobatiek, bungyjumping, e.d.):

*Per attractie <100 m2, per dag

€ 93,35

*Per attractie >100 m2, per dag

€ 129,85

Het hebben van ondergrondse afvalcontainer, per m3 per jaar

€ 142,50