Soort belasting

Heffingseenheid

Tarief

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1542%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2929%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2351%

Rioolheffing

Eigenaar woning/niet-woning

Woz-waarde

0,093%

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

€ 266,15

Meerpersoonshuishouden

€ 311,25

Vakantiewoningen

€ 311,25

Extra grijze container 

€ 190,00

Extra groen container 

Gratis

Extra blauwe container 

€ 29,30

Extra ledigen minicontainer 

€ 29,30

Inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag

€ 24,80

Inzamelen snoeiafval aan huis per aanvraag (max. 2 m³ per adres)

€ 49,60

Reinigingsrechten

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

< 1

m3

€ 117,50

1 tot 2

m3

€ 158,50

2 tot 3

m3

€ 209,00

3 tot 4

m3

€ 246,00

> 4

m3

€ 276,00

Ledigen van vetput per m3

m3

€ 537,00

Hondenbelasting

1 hond

€ 71,55

2e en elke volgende hond

€ 161,05

Kennel (kennelregistratie)

€ 285,90

Forensenbelasting

Eigenaar 2e woning

Woz-waarde

11,50‰

Toeristenbelasting

Per overnachting per persoon

€ 0,79