Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1478%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2929%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2351%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar woning/niet-woning

Woz-waarde

0,094%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 272,45

Meerpersoonshuishouden

€ 318,65

Vakantiewoningen

€ 318,65

Extra grijze container 

€ 191,90

Extra groen container 

Gratis

Extra blauwe container 

€ 29,50

Extra ledigen minicontainer 

€ 29,50

Inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag

€ 28,55

Inzamelen snoeiafval aan huis per aanvraag (max. 2 m³ per adres)

€ 25,00

Reinigingsrechten

Inhoud

Tarief

Het recht bedraagt voor:
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen

< 1,5 m3€ 118,60
> 1,5 m3 < 3 m3€ 160,00
> 3 m3€ 248,40

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 72,00

2e en elke volgende hond

€ 162,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 288,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

Woz-waarde

11,02‰

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

€ 0,80