Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1437%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,3017%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2422%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar woning/niet-woning

Woz-waarde

0,0920%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 281,30

Meerpersoonshuishouden

€ 329,00

Vakantiewoningen

€ 329,00

Extra grijze container 

€ 195,30

Extra groen container 

Gratis

Extra blauwe container 

€ 30,10

Extra ledigen minicontainer 

€ 30,10

Inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag

€ 29,10

Inzamelen snoeiafval aan huis per aanvraag (max. 2 m³ per adres)

€ 25,50

Reinigingsrechten

Inhoud

Tarief

Het recht bedraagt voor:
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen

< 1,5 m3€ 121,00
> 1,5 m3 < 3 m3€ 163,00
> 3 m3€ 253,00

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 73,00

2e en elke volgende hond

€ 165,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 293,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

Woz-waarde

10,71‰

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

€ 1,60

BIZ

Heffingseenheid

Tarief

% van de WOZ-waarde met een minimum van € 275,00 en
een maximum van € 750,00

Woz-waarde

0,27%