Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1365%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,3106%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2493%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar woning/niet-woning

Woz-waarde

0,088%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 301,75

Meerpersoonshuishouden

€ 352,90

Vakantiewoningen

€ 352,90

Extra grijze container 

€ 197,60

Extra groen container 

Gratis

Extra blauwe container 

€ 30,45

Extra ledigen minicontainer 

€ 30,45

Inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag (max. 2 m3 per adres)

€ 29,40

Inzamelen snoeiafval aan huis per aanvraag (max. 2 m³ per adres)

€ 25,80

Reinigingsrechten

Inhoud

Tarief

Het recht bedraagt voor:
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen

< 1,5 m3€ 122,00
> 1,5 m3 < 3 m3€ 164,00
> 3 m3€ 256,00

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 73,80

2e en elke volgende hond

€ 166,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 296,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

Woz-waarde

10,18‰

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

€ 1,62

BIZ

Heffingseenheid

Tarief

% van de WOZ-waarde met een minimum van € 275,00 en
een maximum van € 750,00

Woz-waarde

0,27%