Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1291%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,3214%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2580%

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar woning/niet-woning

Woz-waarde

0,084%

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 310,85

Meerpersoonshuishouden

€ 363,50

Niet-permanent bewoonde woning

€ 363,50

Extra grijze container 

€ 203,70

Extra groene container 

Gratis

Extra blauwe container 

€ 31,35

Extra ledigen minicontainer 

€ 31,35

Inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag (max. 2 m3 per adres)

€ 30,30

Inzamelen snoeiafval aan huis per aanvraag (max. 2 m³ per adres)

€ 26,55

Reinigingsrechten

Inhoud

Tarief

Het recht bedraagt voor:
Ledigen van beer- of zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen

< 1,5 m3€ 125,00
> 1,5 m3 < 3 m3€ 169,00
> 3 m3€ 263,00

Hondenbelasting

Tarief

1 hond

€ 76,00

2e en elke volgende hond

€ 171,00

Kennel (kennelregistratie)

€ 305,00

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning

Woz-waarde

9,63‰

Toeristenbelasting

Tarief

Per overnachting per persoon

€ 1,67

BIZ

Heffingseenheid

Tarief

% van de WOZ-waarde met een minimum van € 275,00 en
een maximum van € 750,00

Woz-waarde

0,27%