Soort belasting

Heffingseenheid

Tarief

Onroerende zaakbelastingen

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1186%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2383%

Gebruikers

Woz-waarde

0,1927%    

Rioolheffing

Eigenaar 

€ 103,00

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

minder dan 75

m3

€ 76,00

van 75 t/m 150 

m3

€ 103,00

van 151 t/m 225 

m3

€ 158,00

van 226 t/m 300 

m3

€ 213,00

vanaf 301 m3 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van €213,00 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3

€ 55,00

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

€ 103,00

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

€ 203,00

Meerpersoonshuishouden

€ 262,00

Extra container GFT

€ 34,00

Hondenbelasting

1 hond

€ 73,50

2 honden

€ 190,00

3 honden

€ 349,50

4 honden

€ 552,00

5 honden

€ 797,50

Kennel (kennelregistratie)

€ 372,50

Forensenbelasting

Eigenaar 2e woning woz-waarde

minder dan € 101.000,-

Woz-waarde

€ 352,00

van € 101.000 < € 151.000

Woz-waarde

€ 434,00

van € 151.000 < € 200.000,-

Woz-waarde

€ 532,00

van € 200.000 < € 251.000,-

Woz-waarde

€ 620,00

vanaf € 251.000,-

Woz-waarde

€ 708,00