Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1228%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2574%

Gebruikers

Woz-waarde

0,2081%    

Rioolheffing

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 

€ 103,00

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

minder dan 75

m3

€ 76,00

van 75 t/m 150 

m3

€ 103,00

van 151 t/m 225 

m3

€ 158,00

van 226 t/m 300 

m3

€ 213,00

vanaf 301 m3 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van €213,00 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3

€ 55,00

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

€ 103,00

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 203,00

Meerpersoonshuishouden

€ 262,00

Extra container GFT

€ 35,00

Aanvraag grof vuil per aanvraag

€ 27,00

Geen personen in gemeentelijke basisregistratie ingeschreven

€ 203,00

Hondenbelasting

Tarief

Per hond

€ 73,50

Kennel (kennelregistratie)

€ 372,50

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning woz-waarde

minder dan € 100.000,-

Woz-waarde

€ 359,00

van € 100.000 < € 150.000

Woz-waarde

€ 443,00

van € 150.000 < € 200.000,-

Woz-waarde

€ 543,00

van € 200.000 < € 250.000,-

Woz-waarde

€ 632,00

vanaf € 250.000,-

Woz-waarde

€ 722,00