Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1086%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,3027%

Gebruikers

Woz-waarde

0,2448%    

Rioolheffing

Heffingseenheid

Heffingsmaatstaf

Tarief

Eigenaar 

 

€ 103,00

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

 

minder dan 75

m3

1

€ 76,00

van 75 t/m 150 

m3

2

€ 103,00

van 151 t/m 225 

m3

3

€ 158,00

van 226 t/m 300 

m3

4

€ 213,00

vanaf 301 m3 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van €213,00 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3

5

€ 55,00

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

 

€ 103,00

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 217,00

Meerpersoonshuishouden

€ 277,00

Extra container GFT

€ 38,00

Aanvraag grof vuil per aanvraag

€ 30,00

Geen personen in gemeentelijke basisregistratie ingeschreven

€ 217,00

Hondenbelasting

Tarief

Per hond

€ 36,80

Kennel (kennelregistratie)

€ 186,30

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning woz-waarde

minder dan € 110.000,-

Woz-waarde

€ 373,00

van € 110.000 < € 165.000

Woz-waarde

€ 461,00

van € 165.000 < € 220.000,-

Woz-waarde

€ 565,00

van € 220.000 < € 275.000,-

Woz-waarde

€ 658,00

vanaf € 275.000,-

Woz-waarde

€ 751,00