Tarieven gemeente Tholen 2024

Onroerende zaakbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1032%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,3017%

Gebruikers

Woz-waarde

0,2440%    

Rioolheffing

Heffingseenheid

Heffingsmaatstaf

Tarief

Eigenaar 

 

€ 105,00

Gebruiker, bij waterverbruik:

Inhoud:

 

minder dan 75

m3

1

€ 77,00

van 75 t/m 150 

m3

2

€ 105,00

van 151 t/m 225 

m3

3

€ 160,00

van 226 t/m 300 

m3

4

€ 215,00

vanaf 301 m3 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven 300 m3 boven het bedrag van €215,00 waarbij de heffing wordt berekend over een maximale afvoer van 25.000 m3

5

€ 55,00

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

 

€ 105,00

Afvalstoffenheffing

Tarief

Eenpersoonshuishouden

€ 207,00

Meerpersoonshuishouden

€ 251,00

Bedrag per lediging (container restafval)€ 5,00
Bedrag toegang verzamelcontainer 
Eenpersoonshuishouden€ 25,00
Meerpersoonshuishouden€ 45,00

Extra container GFT

€ 39,00

Aanvraag grof vuil per aanvraag

€ 31,00

Geen personen in gemeentelijke basisregistratie ingeschreven

€ 207,00

Aanvraag tot verstrekken van een vervangende afvalpas€ 25,00

Hondenbelasting

Tarief

Per hond

€ 18,40

Kennel (kennelregistratie)

€ 93,15

Forensenbelasting

Heffingseenheid

Tarief

Eigenaar 2e woning woz-waarde

minder dan € 115.000,-

Woz-waarde

€ 380,00

van € 115.000 < € 170.000

Woz-waarde

€ 470,00

van € 170.000 < € 230.000,-

Woz-waarde

€ 575,00

van € 230.000 < € 285.000,-

Woz-waarde

€ 670,00

vanaf € 285.000,-

Woz-waarde

€ 765,00