Soort belastingHeffingseenheid2019
Watersysteemheffing ingezetenenWoonruimte€ 107,85
Watersysteemheffing ongebouwdHectare€  79,89
Watersysteemheffing natuurterreinenHectare€  7,94
Watersysteemheffing gebouwdWOZ-waarde 0,05660%
ZuiveringsheffingVervuilingseenheid€ 59,97
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid€ 59,97
Openbare verharde wegenHectare € 159,78

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.