Soort belasting Heffingseenheid 2019
Watersysteemheffing ingezetenen Woonruimte € 107,85
Watersysteemheffing ongebouwd Hectare €  79,89
Watersysteemheffing natuurterreinen Hectare €  7,94
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde  0,05660%
Zuiveringsheffing Vervuilingseenheid € 59,97
Verontreinigingsheffing  Vervuilingseenheid € 59,97
Openbare verharde wegen Hectare  € 159,78

 

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.

Heeft u gevonden wat u zocht?