Soort belasting

Heffingseenheid

2020

Watersysteemheffing ingezetenenWoonruimte € 112,24
Watersysteemheffing ongebouwdHectare € 85,35
Watersysteemheffing natuurterreinenHectare € 8,18
Watersysteemheffing gebouwdWOZ-waarde 0,05589%
ZuiveringsheffingVervuilingseenheid € 62,36
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid € 62,36
Openbare verharde wegenHectare € 170,70

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.