Soort belasting

Heffingseenheid

2020

Watersysteemheffing ingezetenen Woonruimte  € 112,24
Watersysteemheffing ongebouwd Hectare  € 85,35
Watersysteemheffing natuurterreinen Hectare  € 8,18
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde  0,05589%
Zuiveringsheffing Vervuilingseenheid  € 62,36
Verontreinigingsheffing  Vervuilingseenheid  € 62,36
Openbare verharde wegen Hectare  € 170,70

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.

Heeft u gevonden wat u zocht?