Soort belasting

Heffingseenheid

2021

Watersysteemheffing ingezetenenWoonruimte € 115,00
Watersysteemheffing ongebouwdHectare € 77,68
Watersysteemheffing natuurterreinenHectare € 9,50
Watersysteemheffing gebouwdWOZ-waarde 0,05745%
ZuiveringsheffingVervuilingseenheid € 64,89
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid € 64,89
Openbare verharde wegenHectare € 155,36

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.