Soort belasting

Heffingseenheid

2022

Watersysteemheffing ingezetenenWoonruimte € 122,83
Watersysteemheffing ongebouwdHectare € 83,29
Watersysteemheffing natuurterreinenHectare € 10,25
Watersysteemheffing gebouwdWOZ-waarde 0,05677%
ZuiveringsheffingVervuilingseenheid € 67,82
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid € 67,82
Openbare verharde wegenHectare € 166,58

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.