Soort belasting

Heffingseenheid

2023

Watersysteemheffing ingezetenenWoonruimte € 134,96
Watersysteemheffing ongebouwdHectare € 91,52
Watersysteemheffing natuurterreinenHectare € 10,88
Watersysteemheffing gebouwdWOZ-waarde 0,05423%
ZuiveringsheffingVervuilingseenheid € 72,08
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid € 72,08
Openbare verharde wegenHectare € 183,04

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.