Ik woon in de gemeente Middelburg, Noord-Beveland, Veere, Vlissingen of Schouwen Duiveland en heb reeds kwijtschelding aangevraagd. Nu heb ik een aanslag van Sabewa ontvangen voor Waterschap Scheldestromen. Moet ik nu opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Nee u hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Wij zullen de aanslag van Sabewa Zeeland inzake de waterschapsbelasting toevoegen aan uw reeds ingediende verzoek.

Ik woon in de gemeente Middelburg, Noord-Beveland, Veere, Vlissingen of Schouwen Duiveland en mijn WOZ-waarde 2024 is inmiddels door de gemeente aangepast maar Sabewa hanteert nog de oude waarde. Wat nu?

Wanneer de WOZ-waarde is aangepast staat de nieuwe waarde in de Landelijke Voorziening WOZ. Deze waarde is door Sabewa te raadplegen via het Kadaster.

Maandelijks worden de gewijzigde waarden door Sabewa opgehaald uit de Landelijke Voorziening en verwerkt. Er zal een correctie volgen.

Ik woon in de gemeente Middelburg, Noord-Beveland, Veere, Vlissingen of Schouwen Duiveland en mijn WOZ-waarde van voorgaand jaar (of jaren) is door de gemeente aangepast maar ik heb nog geen correctie van Sabewa ontvangen. Hoe kan dit?

WOZ-waarden over voorgaande jaren worden niet automatisch door de gemeenten doorgegeven. Deze kunt u het beste zelf aan Sabewa doorgeven. De waarde zal dan worden aangepast.

Waarom staat er een stukje Natuur op mijn aanslag? Hoe komt het dat mijn grond dit jaar als Natuur is aangeslagen?

Voor 2024 is er een nieuwe inventarisatie gedaan welke percelen onder natuur vallen. Het kan zijn dat er stukjes grond ten onrechte als natuur zijn aangemerkt. Wij adviseren u om bezwaar te maken. Hoe u dit kunt doen, kunt u hier nalezen.

Ik woon in de gemeente Goes, Kapelle of Reimerswaal en ik krijg kwijtschelding vooraf en het aantal ledigingen van mijn afval wordt volledig in rekening gebracht, klopt dit?

Krijgt u kwijtschelding vooraf en heeft u van Sabewa Zeeland een aanslag voor Diftar ontvangen (dit zijn het aantal ledigingen van uw afval)  voor de gemeente Goes, Kapelle of Reimerswaal, dan hebben wij een belangrijke mededeling voor u. De aanslag die wij verstuurd hebben is niet correct. U ontvangt hier volgende week een brief over met uitleg en begin maart wordt dit gecorrigeerd voor u.

Excuses voor het ongemak.

Ik heb een brief gekregen dat ik niet voor automatische kwijtschelding vooraf in aanmerking kom, wat nu?

Als u een brief heeft gekregen waarin staat dat u niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt dan staat in deze brief de reden waarom u hiervoor niet in aanmerking komt. Ook staat in deze brief wat u kunt doen zodat wij inhoudelijk gaan beoordelingen of u niet alsnog voor kwijtschelding in aanmerking komt. De link die u kunt gebruiken voor dit verkorte traject is tot uiterlijk 22 maart 2024 bruikbaar. Let er op dat u de link precies zo overtypt als dat in de brief vermeld staat. Indien u na 22 maart 2024 een verzoek tot kwijtschelding wilt aanvragen dan is dit ook mogelijk, maar niet meer via het verkorte traject. U kunt dan in de Mijn Sabewa omgeving een verzoek tot kwijtschelding indienen. 

Ik heb een aanslag ontvangen maar nog geen uitspraak op mijn bezwaar van vorig jaar. Klopt mijn WOZ-waarde?

De WOZ-waarde op de nieuwe waardepeildatum moet onafhankelijk van de oude waarde worden vastgesteld. Het uitgangpunt voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023De vorige waarden die zijn vastgesteld, zijn dus niet relevant. Het is verplicht door de wet WOZ dat Sabewa Zeeland de waarden jaarlijks opnieuw vaststelt. Op die manier kan er rekening worden gehouden met veranderingen in de marktwaarde van vastgoed binnen een gemeente. Er wordt gekeken naar verkoopcijfers van vergelijkbare huizen die rond de waardepeildatum zijn verkocht om de waarde te bepalen.

Zoals hierboven wordt uitgelegd, wordt de waarde van woningen berekend door deze te vergelijken met dezelfde soort woningen. Deze zijn terug te vinden in het taxatieverslag. Deze kunt u opvragen via https://www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa.   

Mocht u willen weten hoe de WOZ waarde tot stand komt en wat wij hiervoor moeten doen dan kunt u ons verantwoordingsdocument: “Hoe komt de WOZ waarde tot stand” lezen.

 

Ik heb geen uitspraak op mijn WOZ-bezwaar 2023, maar al wel een WOZ-beschikking 2024 ontvangen. Wanneer kan ik de uitspraak op bezwaar 2023 verwachten?

Elk jaar wordt, onafhankelijk van de WOZ-waarde van het jaar ervoor, de waarde vastgesteld met nieuwe onderbouwende verkoopcijfers, gerealiseerd op of rondom de dan geldende waardepeildatum. Dus de WOZ-beschikking kan verstuurd worden, nog voordat er uitspraak op bezwaar van 2023 is gedaan. Echter, wanneer bijvoorbeeld bepaalde kenmerken van de woning gecorrigeerd worden n.a.v. het bezwaar 2023, dan dient hier wel rekening mee gehouden te worden bij de WOZ-beschikking 2024. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan adviseren wij u om dit informeel (snelste weg) via een (bel)afspraak met de taxateur aan te kaarten. Zo kunnen we de WOZ-waarde snel aanpassen.

Wij streven ernaar uiterlijk 10 april 2024 de resterende uitspraken gereed en verzonden te hebben.

Ik heb een brief ontvangen dat mijn aanslag later wordt verstuurd maar de genoemde redenen in de brief zijn op mij niet van toepassing. Wat nu?

Er zijn meerdere redenen die ervoor kunnen zorgen dat het langer duurt om de gegevens van uw woning goed in onze systemen te verwerken om tot een juiste WOZ-waarde te komen. Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat u uw aanslagbiljet in de loop van dit jaar alsnog ontvangt. Lukt het ons niet om in 2024 uw aanslag te versturen, dan ontvangt u hier uiterlijk 30 november 2024 bericht over van ons.

 

Ik wil een automatische incasso aanvragen, hoe kan ik dit regelen?

Ieder jaar incasseren wij de aanslag in maximaal 9 maandelijkse termijnen van uw rekening. De machtiging blijft van kracht tot u deze zelf intrekt. U hoeft ons niet jaarlijks opnieuw een machtiging te verstrekken.

Heeft u nog geen automatische incasso? Dunt u deze aanvragen.

U heeft uw aanslag ontvangen via Mijn Overheid.nl

U kunt automatische incasso aanvragen via de Ideal-link die op de aanslag vermeld staat. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar een Ideal-omgeving om de automatische incasso te bevestigen.

U heeft uw aanslag per post ontvangen

U kunt een automatische incasso aanvragen door de QR code op uw aanslagbiljet te scannen met uw telefoon/tablet. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar een Ideal-omgeving om de automatische incasso te bevestigen. 

Maakt u geen gebruik van online bankieren of MijnOverheid?

Heeft u geen mogelijkheid tot het digitaal aanvragen of wijzigen van uw machtiging? Maak dan gebruik van dit formulier.

Ik wil een automatische incasso wijzigen of stopzetten, hoe kan ik dit regelen?

Gebruik dit formulier.

  • Wijziging bestaande machtiging: zet de machtiging voor de oude IBAN stop via Intrekken machtiging en vraag een nieuwe incasso aan via Doorlopende machtiging
  • Stopzetten actieve machtiging: gebruik het deel Intrekken machtiging. Na volledig invullen en ondertekenen van het formulier kunt u deze retour sturen aan Sabewa Zeeland. Dit kan op 2 manieren:
     
  • Per mail: uw formulier inscannen en retour sturen aan: innen@sabewazeeland.nl
  • Per post: print het formulier en verzend deze aan: Sabewa Zeeland t.a.v. Team Innen Antwoordnummer 7060 4530 PB Terneuzen