De agenda en de daarbij horende stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur worden een week voor de vergadering gepubliceerd op deze website. De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden in 2020 plaats op de hieronder genoemde data. Zodra de agenda en de daarbij horende stukken voor de vergadering bekend zijn, kunt u deze vinden door te klikken op de vergaderdatum. De vergaderingen van het algemeen bestuur beginnen om 9.00 uur in kamer 4.27 van het waterschapskantoor aan de Kennedylaan 1 in Terneuzen, tenzij anders wordt aangegeven.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2022

Vergaderingen  Algemeen Bestuur 2020

Hieronder vindt u de agenda en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de voorgaande jaren.

Vergaderingen algemeen bestuur 2019:

    Vergaderingen algemeen bestuur 2018:

      Vergaderingen algemeen bestuur 2013: