Als u verhuist, geef dit dan door aan de gemeente. De gemeente meldt dit aan ons en wij passen de aanslag automatisch aan. U hoeft dus geen bezwaar bij Sabewa Zeeland in te dienen. Geef alleen uw correspondentieadres aan ons door als u naar het buitenland verhuist. Mocht u reeds in het buitenland wonen (bijvoorbeeld in België of Duitsland) en daar verhuizen, dan ontvangen wij wel graag een verhuisbericht van u. Verhuizingen in het buitenland krijgen wij namelijk niet door van de gemeente.

Als u uw huis verkocht heeft, worden de eigenaarslasten (OZB Eigenaren, Rioolheffing eigenaren, Watersysteemheffing gebouwd) verrekend bij de notaris. Indien u buiten de huidige gemeente gaat wonen of uw gezinssituatie verandert, krijgt u nog een gecorrigeerde aanslag voor de gebruikerslasten (Afvalstoffenheffing, Rioolheffing gebruiker, Zuiveringsheffing woningen).

Als u per automatische incasso in 9 termijnen betaalt, zal het termijnbedrag aangepast worden. Indien de aanslag reeds volledig is voldaan, zal u een restitutiebedrag ontvangen. 

Moet ik mijn hond afmelden als ik verhuis?

Ja, u moet uw hond altijd afmelden als u gaat verhuizen. U kunt dit doen via Mijn Sabewa. De hond moet in uw nieuwe gemeente worden aangemeld.

Verhuizen binnen het gebied van Waterschap Scheldestromen

Als u binnen het gebied van het waterschap verhuist, heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag waterschapsbelasting*. De aanslag verhuist namelijk met u mee. Volgend jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

* Als uw gezinssamenstelling wijzigt, heeft dat mogelijk wel invloed op de hoogte van de aanslag.

Verhuizen buiten het gebied van Waterschap Scheldestromen

Verhuist u naar een gebied met een ander waterschap, dan krijgt u alleen vermindering voor de zuiveringsheffing. U hoeft hiervoor niets te doen. Zodra u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente, wordt uw aanslag automatisch verminderd. Voor de watersysteemheffing ingezetenen en de eigenarenbelasting(en) is de situatie op 1 januari bepalend voor het hele jaar. Bij verhuizing, verkoop huis, overlijden of geboorte wijzigen deze aanslagen dus niet.

Verhuizen binnen de gemeente Borsele, Goes, Tholen, Sluis, Terneuzen, Hulst, Kapelle, Reimerswaal

Als u binnen uw gemeente verhuist, heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen*. De aanslag verhuist namelijk met u mee. Volgend jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

* Tenzij de grondslag van uw aanslag wijzigt. Bijvoorbeeld het waterverbruik, de gezinssamenstelling of de waarde van uw nieuwe woning ten opzichte van oude woning.

Verhuizen van Borsele, Goes, Tholen, Sluis, Terneuzen, Hulst, Kapelle, Reimerswaal naar een andere gemeente

Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u alleen vermindering voor het gebruikersdeel van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing*. Voor de eigenarenbelasting(en) is de situatie op 1 januari bepalend voor het hele jaar. Bij verhuizing, verkoop huis, overlijden of geboorte wijzigen deze aanslagen dus niet.

* Voor de gemeenten Hulst en Borsele worden ook de reinigingsrechten verminderd.

Adreswijziging bedrijven

Indien uw bedrijf van postadres of vestigingsadres wijzigt, dan vernemen wij dit graag van u. Sabewa Zeeland heeft geen rechtstreekse koppeling met de Kamer van Koophandel dus deze wijzigingen ontvangen wij niet. Organisaties zijn er zelf verantwoordelijk voor om een adreswijziging tijdig door te geven aan ons.