WOZ-waarde te hoog? Sabewa Zeeland legt uit hoe het werkt

Sabewa Zeeland maakt de WOZ-waarde toegankelijker voor burgers door in begrijpelijke taal inzicht te geven in de totstandkoming van de woning waarde. Bestuursvoorzitter Jon Herselman overhandigde op maandag 6 november het eerste exemplaar van het verantwoordingsdocument: De WOZ-waarde: hoe komt deze tot stand? aan het hoofd Toezicht van de Waarderingskamer Ivo Lechner. Vanaf 6 november is het document voor iedereen online te lezen via www.sabewazeeland.nl.

Themabijeenkomst Waarderen

Het eerste exemplaar werd uitgereikt tijdens de themabijeenkomst Waarderen. Aanwezig waren onder anderen vertegenwoordigers van de acht deelnemende gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en een vertegenwoordiger van het Waterschap Scheldestromen.

Met het verantwoordingsdocument speelt de organisatie in op haar doel zo burgergericht mogelijk te communiceren. Ivo Lechner benadrukt het belang van het document: "Transparante interactie met de Zeeuwse inwoner is erg belangrijk voor een rechtvaardig WOZ-beleid. Het versterkt niet alleen de band tussen overheid en inwoner, maar legt ook de basis voor kwaliteitsverbetering in het waarderen en uitvoeren van de wet WOZ. Dit verantwoordingsdocument voegt toe aan de open- en duidelijkheid waar Sabewa Zeeland als uitvoeringsorganisatie naar streeft."

Foto van overhandiging verantwoordingsdocument

V.l.n.r.: dhr. Van Hulle, dhr. Van der Hoest, dhr. Lechner (Waarderingskamer), dhr. Meulblok, dhr. Steijaert, dhr. Herselman, dhr. Witkam, dhr. Hoek, dhr. Van den Dobbelsteen 

De burger kan zelf controleren

In het verantwoordingsdocument wordt uitgebreid uitgelegd hoe de bepaling van de WOZ-waarde tot stand komt. De organisatie legt onder andere uit hoe zij de gegevens die nodig zijn voor de waardebepaling verkrijgt, en hoe ze deze gebruikt om tot de WOZ-waarde te komen. Daarnaast geeft Sabewa Zeeland inzicht in haar online WOZ-calculator. Hiermee kunnen burgers zelf berekenen wat ze kunnen besparen op belastingen en heffingen, mocht hun WOZ-waarde lager uitkomen dan eerder berekend.

Verdubbeling aantal bezwaren

De afgelopen jaren is de huizenmarkt erg in ontwikkeling geweest. Dat heeft geleid tot aanzienlijke stijgingen van verkoopprijzen en daarmee ook de WOZ-waarde. Deze marktontwikkelingen zorgden voor een verdubbeling van het aantal bezwaren van burgers. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde in 2023 bedroeg in Zeeland 14%, terwijl dit landelijk 17% was.

Transparantie en begrip

Sabewa Zeeland streeft ernaar om de WOZ-waarde zo transparant mogelijk te maken voor alle burgers. Bestuursvoorzitter Jon Herselman: “Het nieuwe verantwoordingsdocument is een essentiële stap om burgers in staat te stellen beter te begrijpen hoe de WOZ-waarde van hun woningen wordt vastgesteld, waardoor ze met vertrouwen en kennis kunnen handelen.”