Tussen 20 en 23 februari 2024 ontvangen inwoners van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapbelastingen.

Inwoners van de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen ontvangen de aanslag voor de waterschapbelastingen eind maart. De aanslag voor de gemeentelijke belastingen wordt door de gemeenten zelf verstuurd.
 

Aanslag in Berichtenbox of in de brievenbus

Bent u aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijn.overheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.

Vragen over uw aanslagbiljet


Dit jaar is het aanslagbiljet aangepast. Informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op deze website. Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Bij het bepalen van de WOZ-waarde 2024 kijkt Sabewa Zeeland onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving op de waardepeildatum 1 januari 2023.  Gelet op de stijging van de huizenprijzen, stijgen de WOZ-waarden mee.

Ook nieuw dit jaar is dat u via onze website ons verantwoordingsdocument: “Hoe komt de WOZ waarde tot stand?” kunt downloaden. Hierin wordt uitgelegd hoe Sabewa Zeeland de WOZ-waarde vast stelt.

Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact met ons opnemen. Wij willen net als u dat alles klopt. U kunt ons op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 088-9995800 of via een contactformulier op deze website. De eerste twee weken na de aanslagoplegging verwachten wij erg veel telefonische vragen. De wachttijden aan de telefoon kunnen hierdoor langer zijn dan u gewend bent. Wij adviseren u dan om op een later moment terug te bellen.

Toelichting aanslagbiljet

Rechtstreeks contact met taxateur

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel uw vragen direct aan onze taxateurs! U kunt een e-mail sturen naar taxateurs@sabewazeeland.nl. U krijgt binnen 2 weken antwoord op uw vraag. U kunt ook uw taxatieverslag downloaden via Mijn Sabewa. Veel van uw vragen worden mogelijk al beantwoord in ons verantwoordingsdocument: “Hoe komt de WOZ waarde tot stand?” op deze website.

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Dat kan kosteloos bij Sabewa Zeeland. Dien daarom uw bezwaar rechtstreeks in via https://www.sabewazeeland.nl/bezwaar of stel uw vraag via het e-mailadres taxateurs@sabewazeeland.nl. Bezwaar maken kan tot uiterlijk 6 weken na ontvangst van het aanslagbiljet.

Betaling


De betaling van de termijnbedragen regelt u door een machtiging tot automatische incasso af te geven met behulp van de QR code rechts op het aanslagbiljet. U kunt voor de betaling ook gebruik maken van de QR codes links op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal via uw telefoon uit te voeren. Let op: als u via de QR code betaalt, wordt het bedrag direct van uw bankrekening afgeschreven. Het is ook mogelijk om het bedrag zelf over te maken voor de genoemde vervaldata. 

Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of contact opnemen via 088-9995800 (tussen 9.00 - 13.00 uur).
 

Kwijtschelding


Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via Mijn Sabewa.