Kan ik bezwaar maken?

Ja. Als u het niet eens bent met de belastingen op het aanslagbiljet dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door een bezwaarschrift in te dienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, vraag dan om uitstel van betaling. Het snelst bezwaar maken doet u door in te loggen in het digitaal loket. U maakt bezwaar door het invullen van het reactieformulier.