Is het voor rioolheffing van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, de rioolheffing blijft hetzelfde.