Kan ik bezwaar maken tegen rioolheffing?

Ja. U kunt binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak is gedaan op uw bezwaar? Vraag dan om uitstel van betaling. Het snelst bezwaar maken doet u door in te loggen in het digitaal loket. U maakt bezwaar door het invullen van het reactieformulier. 

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft die tarieven vastgesteld.