Waarom wordt rioolheffing geheven?

De gemeente moet zorgen voor een goed werkend rioleringsstelsel, voor de afvoer van afvalwater en de zuivering ervan. Daarnaast moet de gemeente de grondwaterstand en de afvoer van regenwater beheren. Om deze watertaken te bekostigen, betalen inwoners rioolheffing.