Hoe wordt afvalstoffenheffing berekend?

Er gelden twee vaste tarieven. Eén tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Het tarief is niet afhankelijk van de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of geen afval aanbiedt. Het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat op een adres bepaalt of het een eenpersoons- of meerpersoonshuishouden is. Als de belastingplicht in de loop van het jaar start is het aantal ingeschreven personen op dat moment bepalend. Als er sprake is van gebruik van een twee de woning, geldt het eenpersoonstarief. Lees meer over de tarieven.