Wie moet afvalstoffenheffing betalen?

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte. U bent bijvoorbeeld huurder of zowel eigenaar als bewoner van de woning. Het maakt niet uit of u veel, weinig of helemaal geen afval aan de straat zet. Belangrijk is dat er afval kan ontstaan. Om deze reden betalen ook de eigenaren van bijvoorbeeld recreatiewoningen afvalstoffenheffing.