Waarom betaalt u belasting aan het waterschap?

Zuiveringsheffing woning

De zuiveringsheffing woonruimten wordt opgelegd aan één van de gebruikers van een woonruimte of aan diegene die een woonruimte beschikbaar stelt en als belastingplichtige wordt aangemerkt. 

Let op! Aan huishoudens wordt voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in principe een aanslag van 3 VE (vervuilingseenheden) opgelegd. Dit is anders wanneer u alleen woont. Dan krijgt u een aanslag van 1 VE. Dus ook al bestaat uw huishouden uit 2 personen, dan krijgt u toch 3 VE opgelegd. Dit is een wettelijke maatstaf.

Zuiveringsheffing voor bedrijven
 

Zuiveringsheffing is de belasting die u betaalt om uw afvalwater schoon te maken. Meer informatie over zuiveringsheffing voor bedrijven.

Verontreinigingsheffing woning

U betaalt verontreinigingsheffing als u uw afvalwater op het oppervlaktewater loost (sloot).

Verontreinigingsheffing voor bedrijven

U betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker bent van een gebouw of terrein, dat géén woning is en (rechtstreeks) afvalwater loost op het oppervlaktewater. Meer informatie over verontreinigingsheffing voor bedrijven.

Watersysteemheffing (on)gebouwd

Waterschap Scheldestromen zorgt voor het onderhoud van dijken en duinen. Ook houden ze gemalen, sluizen en stuwen in bedrijf. Het schoonhouden van sloten behoort ook tot hun taak. Via de watersysteemheffing gebouwd betaalt u mee aan de kosten hiervoor.

Watersysteemheffing ingezeten

U bent ingezetene als u binnen het gebied van het waterschap staat ingeschreven bij de gemeente. Daarom betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Voor de watersysteemheffing ingezetenen en de eigenarenbelasting(en) is de situatie op 1 januari bepalend voor het hele jaar. Bij verhuizing, verkoop huis, of overlijden wordt deze heffing niet verminderd.

Waterschap Scheldestromen zorgt voor het onderhoud van dijken en duinen. Ook houden ze gemalen, sluizen en stuwen in bedrijf. Het schoonhouden van sloten behoort ook tot de taken.