_

Hoe worden de tarieven bepaald?

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB naar een percentage van de WOZ-waarde. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De tarieven zijn niet voor iedere gemeente hetzelfde.