_

Tarieven gemeente Borsele 2018

Soort belasting

Heffingseenheid

Tarief

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren woning

Woz-waarde

0,1263%

Eigenaren niet-woning

Woz-waarde

0,2378%

Gebruikers niet-woning

Woz-waarde

0,2096%

Rioolheffing

Eigenaar

 

 

Woning

Woz-waarde

0,0372%

Niet-woning

Woz-waarde

0,0381%

Gebruiker, bij waterverbruik:

Oppervlakte

 

minder dan 75 

m3

€ 52,20

van 75 t/m 150 

m3

€ 67,20

van 151 t/m 225 

m3

€ 82,20

van 226 t/m 300

m3

€ 114,00

vanaf 301 voor elke 100 m3 of gedeelte daarvan boven   300 m3 boven het bedrag van €114,00 waarbij de heffing wordt berekend over   een maximale afvoer van 25.000 m3

 

€ 26,40

Gebruiker zonder watermeter of pompinstallatie

 

€ 67,20

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

 

€ 205,32

Meerpersoonshuishouden

 

€ 306,48

Extra minicontainer 140 liter

 

€ 103,56

Extra minicontainer 240 liter

 

€ 152,64

Extra blauwe container

 

€ 41,76

Reinigingsrechten

Beperkte hoeveelheid bedrijfsafval

 

€ 420,60

Extra container 140 liter

 

€ 140,88

Extra container 240 liter

 

€ 210,36

Extra blauwe container

 

€ 41,76

Hondenbelasting

1 hond

 

€ 53,40

2e en elke volgende hond

 

€ 79,80

Kennel (kennelregistratie)

 

€ 160,20

Forensenbelasting

Eigenaar 2e woning

 

 

minder dan €44.000,-

Woz-waarde

€ 114,00

van €44.000,- tot €89.000,-

Woz-waarde

€ 155,00

van €89.000,- tot €134.000,-

Woz-waarde

€ 195,00

vanaf €134.000,-

Woz-waarde

€ 235,00

Precariobelasting

De belasting voor het hebben van een installatie   voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of   water op of boven de voor de openbare dienst bestemde grond, bedraagt per   jaar:

 

 

Per aftappunt voor motorbrandstof (incl toebehoren)

 

€ 68,70

Per aftappunt voor lucht en water (incl toebehoren)

 

€ 7,00

Per verplaatsbaar aftappunt voor motorbrandstof of olie

 

€ 13,80

Voor een tank benzine, olie per m3

 

€ 7,00

De belasting voor het plaatsen van kramen en wagens   tot verkoop van waren op voor de openbare dienst bestemde grond, uitgezonderd   de plaatsing daarvan op een kermisterrein gedurende de aagewezen kermisdagen,   berdraagt voor een kraam of wagen waarvoor een vergunning is veerleend,   bedraagt per standplaats

 

 

geldig voor één dag

 

€ 15,80

geldig voor één week

 

€ 36,80

geldig voor één maand

 

€ 73,50

geldig voor één jaar

 

€ 147,00