Als een persoon is overleden, kan dit gevolgen hebben voor de belastingaanslag. 

Moet ik een overlijden aan jullie doorgeven?

U meldt een overlijden aan de gemeente. De gemeente meldt dit aan ons. U ontvangt hiervan automatisch bericht. Meer informatie.

Moet ik een geboorte aan jullie doorgeven?

Dat is niet nodig. Meld een geboorte altijd aan de gemeente. De gemeente meldt dit aan ons.